Koncert „Losy narodów są w ręku Boga” i wystawa „Gorzka chwała” (16.02.2014)

W niedzielny wieczór 16 lutego, wysłuchaliśmy w naszym kościele koncertu pt. „Duchowieństwo w Powstaniu Styczniowym – Św. Zygmunt Feliński – Losy narodów są w ręku Boga”. Był to właściwie piękny spektakl słowno – muzyczny, opatrzony komentarzem historycznym. Wykonawcami byli znakomity radomski muzyk Robert Grudzień (organy) i Anna Zagnańska (sopran) oraz nasz chór parafialny „Adoramus”. W programie znalazły się pieśni patriotyczne i religijne (głównie z okresu powstania styczniowego) . Komentarz historyczny pt. „Św. Zygmunt Feliński i jego rola w Powstaniu Styczniowym” przygotowała i przedstawiła Anna Drela. Koncert związany był ze 150. rocznicą powstania styczniowego, a dedykowany w szczególny sposób św. Zygmuntowi Szczęsnemu Felińskiemu, którego relikwie przechowujemy w naszym kościele. W powstaniu duchowieństwo odegrało bardzo ważną rolę, z ambon głosząc patriotyczne kazania, pełniąc posługę duszpasterską przy powstańczych oddziałach czy organizując na plebaniach szpitale polowe lub po prostu goszcząc zgłodniałych i utrudzonych żołnierzy. O prawa poniewieranego przez rosyjskiego zaborcę narodu polskiego upomniał się też abp. Zygmunt Feliński, ówczesny metropolita warszawski. Za odważne słowa został zesłany na 20 lat w głąb Rosji.
Przez całą niedziele mogliśmy też oglądać wystawę „Gorzka Chwała – Powstanie Styczniowe 1863 roku”, przygotowaną przez Muzeum Niepodległości w Warszawie. Zarówno koncert, jak i wystawa, zorganizowane zostały w ramach ogólnopolskiego projektu autorskiego Roberta Grudnia „Każdemu marzy się wolność”, honorującego 150. rocznicę powstania styczniowego.