Intencje mszalne 27-28 października 2019 r.

Godz.

Intencja

Niedziela, 27 października 2019r.

ROCZNICA POŚW. KOŚCIOŁA

700 1) + Mariana Dobrowolskiego (27. msza gr.)
830 1) + Jana Bartosiaka w 14. rocz. śm.

2) + Tadeusza Kosowskiego

3) + Reginę Kozłowską w 5. rocz. śm.

1000 1) O błog. Boga dla Anny i Emila Gorzelaków w 20. rocz. śl. oraz dla Liliany

2) Dz.-bł. w 18. rocz. ur. Mateusza Żurka

3) W intencji budowniczych i ofiarodawców kościoła

4) + Stanisławę Kopertowską

1200 1) O błog. Boga dla Jakuba Fliska w 18. rocz. ur.

2) + Izabelę, Janinę, Tadeusza Adamczyków

3) + Kazimierę i Tadeusza Kluziów

1315 1) + Lucynę, Tadeusza Sikorów

2) + Franciszkę (w 4. rocz. śm.) i Juliusza (w 16. rocz. śm.) Kopcińskich

3) + Bronisławę i Jana Dobroniów

4) + Jana i Romanę Dembowskich

1800 1) + Tadeusza, Józefa, Marię, Ryszarda Wójcickich
 

Poniedziałek, 28 października 2019r.

700 1) + Mariana Dobrowolskiego (28. msza gr.)

2) + Tadeusza, Zofię Kaczmarczyków, Tadeusza, Zofię Zawiszów

1700 1) + Zbigniewa, Jana Jandułów, Marię, Bolesława, Grzegorza Włodarczyków

2) + Antoninę i Józefa Jaworskich

1800 1) Dziękczynna za proces beatyfikacyjny ks. Prymasa St. Wyszyńskiego z prośbą o godne duchowe przygotowanie parafii do beatyfikacji

2) + Zofię, Tadeusza Mariampolskich, Henryka Kędziorę, Teofilę Kozłowską