Rozpoczęcie roku formacyjnego 18.09.2019

W święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski oraz patrona dzieci i młodzieży, rozpoczęliśmy kolejny rok formacji i służby. Na Eucharystii, pod przewodnictwem biskupa Piotra Turzyńskiego, zgromadziły się wspólnoty dorosłych, młodzieży i dzieci, działające  w naszej parafii (Akcja Katolicka, Domowy Kościół, Caritas, dorośli lektorzy, chór „Adoramus”, przedstawiciele KŻR, oaza młodzieżowa i dziecięca, ministranci, schola, harcerki i harcerze z FSE „Zawisza”, Parafialne Forum Młodzieży). Była to zarazem Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz pierwsze spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. Po Mszy św. ks. biskup Piotr wygłosił kolejną katechezę dla dorosłych pt. „Ojcowie i matki pustyni”.