Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu NMP. Modlitwa o pokój. 25.03.2022

Odpowiadając na prośbę Papieża Franciszka i Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 25 marca o godz. 17 odmówimy w łączności z Ojcem Św. Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Następnie, odprawiona zostanie Eucharystia w intencji pokoju na Ukrainie oraz w intencji nawrócenia Rosji. Wcześniej, tj. o godz. 10.45 (po Mszy św. o 10) będziemy w tych intencjach modlić się na różańcu wraz ze wspólnotą Kół Żywego Różańca.
O 18.40 nabożeństwo Drogi krzyżowej, zaś od 19.30 do północy modlitwa przed Najświętszym Sakramentem w intencji pokoju dla Ukrainy, Polski i całego świata. Będziemy modlić się też o laskę nawrócenia dla Rosji i o nawrócenie dla każdego z nas. Włączamy się tą modlitwą w ogólnopolską akcję modlitewną Adoracja bez granic (adoracjabezgranic.pl.) oraz wielkopostną inicjatywę papieża Franciszka „24 godziny dla Pana”. W czasie adoracji będzie także możliwość spowiedzi.