Cecyliańskie święto chórów 22.11.2014

Święta Cecylia to najsławniejsza męczennica Kościoła katolickiego.
W jej życiu, w tworzonych po jej śmierci opisach zetknęły się trzy żywioły: miłość, śmierci i piękno. Kochając wierzyła, wierząc pracowała nad udoskonaleniem siebie i innych, udoskonalając cieszyła się, a gdy pojawiał się smutek i w nim znajdowała wartość. Szybciej od innych dojrzewała do pełnego człowieczeństwa w Panu.
Święta Cecylia jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. To właśnie z tej okazji 22 listopada sprawowana była w naszej Parafii Msza święta w intencji chórów i schól. Podczas Mszy świętej zaśpiewały połączone chóry z parafii N.S.J. w Radomiu na Glinicach oraz nasz chór parafialny Adoramus.
Po  Mszy świętej odbył  się wspólny koncert połączonych chórów składający się z kilku pieśni oraz prezentacja utworów przez każdy chór. Koncert zakończył się gromkimi brawami i oczywiście nie obyło się bez bisów.
Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za wspólną modlitwę  i obecność. Przy okazji zapraszamy do zasilenia szeregów chóru, w szczególności silne męskie głosy.

Autor wpisu: Łukasz Osiński