I Komunia coraz bliżej – poświęcenie i wręczenie medalików 7.12.2014

W przededniu uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP, dzieci przygotowujące się do I Komunii św., przyjęły z rąk rodziców poświęcone przez ks. proboszcza medaliki, które będą nosić jako znak wyznawanej wiary oraz szczególnych łask i opieki Matki Bożej. Podobnie, jak w ub. miesiącu, gdy dzieci od rodziców przyjmowały książeczki, tak i teraz, przyjmując medaliki, dziękowały swoim rodzicom za dar przekazywanej wiary.