I Komunia św. 3.05.2015

„Już gościsz Jezu w sercu mym!” – wyśpiewało głośno i z radością prawie sto trzydzieści dzieci po przyjęciu pierwszy raz Jezusa w Eucharystii. Trzeba mieć nadzieję, że katecheza szkolna, ponad rok bezpośredniego przygotowania w kościele a nade wszystko troska rodziców o przekazanie dzieciom żywej wiary, zaowocowały dziś głębokim i niezapomnianym duchowym przeżyciem przyjęcia do serca żywego Boga. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. proboszcz, nad przebiegiem całej uroczystości jak i przygotowaniem do niej dzieci czuwał ks. Krzysztof z pomocą ks. Marka; piękny śpiew dzieci to głównie zasługa pana organisty Łukasza Osińskiego. Ks. proboszcz na koniec mszy św. dziękował także za bardzo duże zaangażowanie rodziców w przygotowanie tej uroczystości.