III niedziela Wielkiego Postu 15.03.2020

Pomódlmy się za zmarłego Józefa Kubickiego z ul. Wiertniczej i Teresę Skórzyńską z ul. Idalińskiej. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

1. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz zgodnie z rozporządzeniami władz państwowych i kościelnych, zachęcam do szczególnej troski o zdrowie własne i bliźnich, której wyrazem jest podporządkowanie się zaleceniom pozostania w miarę możliwości w domu i unikania dużych zgromadzeń.
2. W naszym kościele Msze św. sprawowane będą według normalnego porządku, przypominam jednak o udzielonej dyspensie od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej oraz o decyzji organów państwowych, na którą powołują się księża biskupi, ograniczającej możliwość zgromadzeń, także religijnych, do liczby 50 osób. Oznacza to w praktyce bardzo ograniczoną liczebnie możliwość uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii.  „Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe” – czytamy w Komunikacie Rady Stałej Episkopatu Polski. Niżej podajemy terminy radiowych i telewizyjnych transmisji Mszy św. Bardzo proszę o przeżywanie transmitowanej Mszy św. w sposób prawdziwie religijny, w skupieniu i z należną czcią.
3. Odwołujemy rekolekcje dla młodzieży i dla dorosłych. Zawieszamy do odwołania wszelkie spotkania formacyjne grup dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych oraz nabożeństwa drogi krzyżowej i Gorzkich żali. Zachęcamy, by duchowe bogactwo tych nabożeństw przeżywać w rodzinie, w swoich domach. Nie będzie też jednego dnia parafialnej spowiedzi, jak było zwykle w czasie rekolekcji. Zachęcamy zatem do wcześniejszego skorzystania z sakramentu pokuty (możliwość taka w dni powszednie codziennie od 17 do 18.30, w niedziele w czasie każdej Mszy św.).
4. W Komunikacie Rady Stałej Episkopatu Polski czytamy: „W obecnej sytuacji przypominamy, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach. W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą”. Nasz kościół będzie w dni powszednie otwarty od godz 16 do 19, w piątki jak zawsze adoracja Najśw. Sakramentu od 15 do 17 z możliwością spowiedzi.
5. Kapłani w naszej parafii, odpowiadając na wezwanie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, będą w kościele codziennie o 20.30 (bez udziału wiernych) odmawiać różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, prosząc o oddalenie epidemii a ta także o pokój serc i łaskę nawrócenia. „Proszę wiernych, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami” – pisze abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
6. Osobom starszym, chorym, które przede wszystkim powinny w tym czasie pozostawać w domu, nasza młodzież gotowa jest zrobić konieczne zakupy. Prosimy o przekazywanie tej informacji osobom, które takiej pomocy mogą potrzebować. Zgłoszenia i szczegółowe ustalenia pod nr tel. 660134466 lub u któregoś z księży.