Intencje mszalne 16-22 grudnia 2018 r.

Godz.

Intencja

Niedziela, 16.12.2018 r.

III NIEDZIELA ADWENTU

„GAUDETE”

700 1) za parafian

2) + Stanisława Machnio (msza gr. 16.)

830 1) + Łucję Wiewiór w 13. rocz. śm., zm. z rodz. Wiewiórów i Bąków

2) + Antoninę, Feliksa Wąsików, Elżbietę Szymańską, Stefana i Reginę Walkiewiczów

3) + Irenę (w 2. rocz. śm.) i Mariana Skibów

1000 1) O błog. Boga, dary Ducha Św. dla Filipa Rejmera w 10. rocz. ur., dla Mai oraz dla rodziców

2) O błog. Boga dla wnuków: Julii, Aleksandra i Natalii

3) + Marcina Kłaczkowa (msza gr. 16.)

1200 1) O błog. Boga dla rodziny Sajaków

2) O błog. Boga dla Sylwii Ciesielskiej w 38. rocz. ur.

3) + Mariannę (w 12. rocz. śm.), Stanisława Celi, Mariana Witaszka

1315 1) + Janinę, Józefa Zielińskich

2) + Juliannę, Franciszka, Tadeusza, Stanisława Grzeszczyków, Stanisławę, Stanisława Pietrzyków

3) + Genowefę Ziębę w 29. rocz. śm.

1800 1) + Helenę Lipiec (msza gr. 16.)

Poniedziałek, 17.12.2018 r.

600 1) + Stanisława Machnio (msza gr. 17.)

2) za dusze w czyśćcu cierpiące

1700 1) + Marcina Kłaczkowa (msza gr. 17.)

2) + Zofię Niewiadomską (od męża)

1800 1) + Helenę Lipiec (msza gr. 17.)

2) + Mariannę Trybuł

 

Wtorek, 18.12.2018 r.

600 1) + Stanisława Machnio (msza gr. 18.)

2) + Krystynę Winiarską (od zakł. „Lamento”)

1700 1) + Marcina Kłaczkowa (msza gr. 18.)

2) + Barbarę Gradowską

1800 1) + Helenę Lipiec (msza gr. 18.)

2) + Helenę i Wieńczysława Piotrowskich, zm. z rodz. Danisów, Żurowskich, Gorzelaków i Piotrowskich

Środa, 19.12.2018 r.

600 1) + Stanisławę, Franciszka Zarzyckich, Józefę, Antoniego Pawłowskich

2) + Stanisława Machnio (msza gr. 19.)

1700 1) + Helenę Lipiec (msza gr. 19.)

2) + Marcina Kłaczkowa (msza gr. 19.)

1800 1) + Krystynę, Jana Derlatków, Krzysztofa Bilińskiego

2) + Andrzeja, Florentynę Pastuszków, Leokadię, Wacława Krzyżanowskich

 

Czwartek, 20.12.2018 r.

600 1) + Stanisława Machnio (msza gr. 20.)
1700 1) + Marcina Kłaczkowa (msza gr. 20.)

2) + Krystynę Winiarską

3) + Zofię Hernik (od sąsiadów z ul. Iwaszkiewicza)

1800 1) + Helenę Lipiec (msza gr. 20.)

2) + Józefa Babulę

 

Piątek, 21.12.2018 r.

600 1) + Stanisława Machnio (msza gr. 21.)

2) + Wojciecha Zachorskiego (od rodz. Pankiewiczów z Bielska i Wieliczki)

1700 1) + Marcina Kłaczkowa (msza gr. 21.)

2) + Mariana Jakubiaka w 5. rocz. śm.

1800 1) + Helenę Lipiec (msza gr. 21.)

2) + Jacka Banasiaka

 

Sobota, 22.12.2018 r.

600 1) + Stanisława Machnio (msza gr. 22.)

2) + Tadeusza Zawiszę (od sąsiadów)

1700 1) + Marcina Kłaczkowa (msza gr. 22.)

2) + Krystynę Winiarską

3) + Zofię Cieślak w 30. dzień po śm.

1800 1) O błog. Boga i potrzebne łaski dla Krzysztofa Połecia w 28. rocz. ur.

2) + Helenę Lipiec (msza gr. 22.)

3) + Stanisława Draba w 7. dzień po śm.