Intencje mszalne 17-23 listopada 2019 r.

Godz.

Intencja

Niedziela, 17 listopada 2019r.

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

700 1) Za parafian

2) + Teklę i Janinę (9. msza)

830 1) + Janinę, Jana, Tomasza Nobisów

2) + Krystynę i Mariana Dygasów

3) + Jana i Jerzego Pasków

1000 1) Dz.-bł. w 60. rocz. ur. Romana Babuli

2) O błog. Boga dla Kornela Malczewskiego w 1. rocz. ur.

3) Dz.-bł. w 70. rocz. ur. Wiesławy Góźdź

4) + Sławomira Sumigowskiego w 1. rocz. śm.

1200 1) + Stanisława Grabowskiego (14. msza gr.)

2) + Jana Niewczasa (15. msza gr.)

3) + Zofię Lalak (7. msza gr.)

1315 1) + Wacława (w 5. rocz. śm.), Adelę Piwowarczyków, Juliannę, Władysława, Jana Kaczmarskich

2) + Irenę, Kazimierza, Stanisława, Pawła Bzduchów

3) + Władysława Chorosia, Józefę, Franciszka Malarczyków, zm. z rodz. Chorosiów i Malarczyków

4) + Zofię (w 1. rocz. śm.) i Jerzego (w 5. rocz. śm.) Herników

1800 1) + Macieja Głowackiego w rocz. śm., Stanisławę, Stanisława Żaków, Mariannę, Antoniego Głowackiech

Poniedziałek, 18 listopada 2019r.

Bł. Karoliny Kózkówny

700 1) + Jana, Genowefę, Zofię, Antoniego Leśniewskich

2) + Jana Niewczasa (16. msza gr.)

1700 1) + Jana Bartosiaka w 54. rocz. śm.

2) + Mariana (w 12. rocz. śm.) i Jacka Witczaków

3) + Stanisława Grabowskiego (15. msza gr.)

1800 1) + Janinę Jęczmień w 6. rocz. śm.

2) + Adama Jóźwika

3) + Zofię Lalak (8. msza gr.)

4) + Teklę i Janinę (10. msza)

 

Wtorek, 19 listopada 2019r.

700 1) + Stefana Zarzyckiego

2) + Jana Niewczasa (17. msza gr.)

1700 1) + Stanisława Grabowskiego (16. msza gr.)

2) + Kazimierę Niewiadomską

3) + Teklę i Janinę (11. msza)

1800 1) + Ks. prał. Stanisława Makarewicza w 10. rocz. śm.

2) + Martę Karcz w 7. rocz. śm. oraz Mariannę i Jana Karbowiaków

3) + Zofię Lalak (9. msza gr.)

Środa, 20 listopada 2019r.

Św. Rafała Kalinowskiego

700 1) + Jana Niewczasa (18. msza gr.)

2) + Zofię Lalak (10. msza gr.)

1700 1) + Ryszarda Sakowskiego

2) + Teklę i Janinę (12. msza)

3) + Paulinę i Jana Kupidurów

1800 1) + Stanisława Grabowskiego (17. msza gr.)

2) + Halinę miloch (od mieszkańców ul. Iwaszkiewicza)

3) + Zofię (w 1. rocz. śm.) i Adama Cieślaków

 

Czwartek, 21 listopada 2019r.

Wspom. Ofiarowania NMP

700 1) + Jana, Władysława, Mariannę Sadkowskich

2) + Stanisława Grabowskiego (18. msza gr.)

1700 1) + Franciszka, Mariannę Jandułów

2) + Marię, Józefa i Adama Figurów

3) + Zofię Lalak (11. msza gr.)

4) + Teklę i Janinę (13. msza)

1800 1) O błog. Boga dla Oliwii Sieradzkiej w 18. rocz. ur.

2) + Janusza Bińkowskiego

3) + Jana Niewczasa (19. msza gr.)

 

Piątek, 22 listopada 2019r.

Św. Cecylii

700 1) + Mariannę, Henryka, Andrzeja Dryjów, Mariannę, Antoniego Kuchcików, Władysławę Kaim

2) + Jana Niewczasa (20. msza gr.)

1700 1) + Mariannę (w 23. rocz. śm.), Leokadię, Jana Szymańskich

2) + Stanisława Grabowskiego (19. msza gr.)

3) + Zofię Lalak (12. msza gr.)

1800 1) + Celinę Kruk oraz zm. z rodz. Kruków i Chmurów

2) + Cecylię i Mariana Kurysów

3) + Teklę i Janinę (14. msza)

 

Sobota, 23 listopada 2019r.

700 1) + Jana Niewczasa (21. msza gr.)

2) + Zofię Lalak (13. msza gr.)

1700 1) + Stanisława Grabowskiego (20. msza gr.)

2) + Teklę i Janinę (15. msza)

3) + Halinę Miloch (od mieszkańców ul. Iwaszkiewicza)

1800 1) + Mariana Skórzyńskiego w 7. rocz. śm.

2) + Antoniego (w 40. rocz. śm.) i Irenę Wróblów

3) + Wandę Szerling w 2. rocz. śm.