Intencje mszalne 28 października – 3 listopada 2018 r.

Godz.

Intencja

Niedziela, 28.10.2018 r.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA

ROCZ. POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

700 1) za parafian

2) + Mieczysławę Dróżdż (msza gr. 28.)

830 1) O błog. Boga dla Zuzanny w 30. rocz. ur., dla Aleksandry w 25. rocz. ur. oraz dla Aliny

2) + Mariana, Natalię Kowalczyków

3) + Wojciecha w rocz. śm., Anielę, Władysława, Stanisława, Genowefy, Jana, Dariusza Strzelczyków

1000 1) O błog. Boga dla Zofii i Adama z racji 35. rocz. śl. oraz dla dzieci i wnuków

2) O błog. Boga dla rodzin Frydryckich i Nowaków

3) O błog. Boga i łaskę zdrowia dla Sylwii w 40. rocz. ur.

1200 1) O beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego

2) + Tadeusza Plutę, zm. z rodz. Plutów i Marków

3) + Zofię, Tadeusza Mariampolskich, Henryka Kędziorę, Teofilę Kozłowską

1315 1) + Lucynę, Tadeusza Sikorów

2) + Wojciecha Skupińskiego w 3. rocz. śm.

3) + Juliusza Kopcińskiego w 15. rocz. śm. oraz Franciszkę Kopcińską w 3. rocz. śm.

4) + Józefa Wolaka (msza gr. 28.)

1800 1) + Mariannę, Jana Farynów

Poniedziałek, 29.10.2018 r.

700 1) + Mieczysławę Dróżdż (msza gr. 29.)

2) + Józefa Wolaka (msza gr. 29.)

1700 1) + Stefana Ziębę w 2. rocz. śm.

2) + Bolesława Lisa w rocz. śm.

1800 1) + Zbigniewa, Jana Jandułów oraz Marię, Bolesława, Grzegorza Włodarczyków

2) + Katarzynę, Ludwika, Józefa Szymczyków

3) + Sabinę Rutkowską

 

Wtorek, 30.10.2018 r.

700 1) + Mieczysławę Dróżdż (msza gr. 30.)

2) + Józefa Wolaka (msza gr. 30.)

1700 1) + Tadeusza, Józefa, Marię, Ryszarda Wójcickich

2) + Magdalenę, Antoniego Głowackich

1800 1) + Tadeusza z racji imienin i Bronisławę Majewskich

2) + Leszka Grabowskiego w 1. rocz. śm.

Środa, 31.10.2018 r.

700 1) Dz.-bł. w intencji Bogu wiadomej

2) + Tadeusza Zawiszę (od sąsiadów)

1700 1) + Janinę, Tadeusza, Izabelę Adamczyków

2) + Kazimierę, Tadeusza Kluziów

1800 1) + Jana Maciejewskiego w 10. rocz. śm.

2) + Tadeusza Gawrońskiego

 

Czwartek, 01.11.2018 r.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA

700 1) + zm. z rodz. Kurpów, Knieciów, Badeńskich, Drabów

2) + Stanisławę, Jakuba Baranów, Kazimierza Pawlaka

830 1) + Grzegorza Jandułę

2) + zm. z rodz. Wieczorków

3) + Janinę, Ryszarda, Jana, Katarzynę Wasików oraz Pawła i Helenę Sasinów

1000 1) + Janusza, Mariannę Kornych

2) + Stanisławę, Stanisława Szczęsnych, Juliannę, Józefa, Władysława, Jana Walczaków

3) + Leokadię, Józefa, Adama, Emilię, Eugeniusza, Jacka, zm. z rodz. Kaczorów i Łyżwińskich

1200 1) + Władysława, Zofię Kozerów, Józefa, Janinę, Jerzego Skroków

2) + Jana, Mariannę Blicharzów, Stanisława Farynę

1315 1) + Zofię, Małgorzatę Wojtale i Marię Wardzyńską

2) + Florentynę Pastuszkę (msza gr. 1.)

1800 1) + Genowefę Leśniewską (msza gr. 1.)
 

Piątek, 02.11.2018 r.

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH

WIERNYCH ZMARŁYCH

PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

700 1) + za duszę w czyśćcu cierpiące

2) + Florentynę Pastuszkę (msza gr. 2.)

830 1) + Genowefę Leśniewską (msza gr. 2.)

2) + Karolinę, Jana, Józefa, Mieczysława Osińskich

3) + Krystynę Winiarską

1000 1) + Wandę, Władysława Ambrozików, Elżbietę, Radosława Tokarskich

2) + Mariannę Węglarz w 2. rocz. śm., Józefa Węglarza, Jana Niewiadomskiego

3) + Joannę Krupecką

1700 NIESZPORY ZA ZMARŁYCH
1800 1) + zm. z rodz. Jędrzejewskich

2) + Janinę, Józefa Jenżaków

 

Sobota, 03.11.2018 r.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

700 1) KŻR

2) + Genowefę Leśniewską (msza gr. 3.)

1700 1) + Antoniego Linowskiego w 3. rocz. śm.

2) + Józefa (w 5. rocz. śm.) i Krystynę Ziętków

3) + Wiesława Siudę w rocz. śm.

1800 1) + Grzegorza Kobylarczyka, zm. z rodz. Pasków, Linowskich i Kobylarczyków

2) + Florentynę Pastuszkę (msza gr. 3.)