Intencje mszalne 3-9 listopada 2019 r.

Godz.

Intencja

Niedziela, 3 listopada 2019r.

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

700 1) Za parafian

2) + Mieczysława, Mariana i Jana Brodowskich

830 1) + Paulinę, Władysława Gasków oraz Józefę i Stanisława Gryzów

2) + Karola, Helenę, Mariannę i Józefę Węgrzynów

3) + Halinę (w 15. rocz. śm.), Piotra i Mariannę Piwońskich

1000 1) O błog. Boga dla Diany i Anny Dębskich z racji ur.

2) O błog. Boga dla Adasia Jeża w 1. rocz. ur.

3) + Janinę, Henryka Pietrkiewiczów, Jana Nogaja, Wacława Krawczykiewicza, zm, z rodz. Musielewiczów i Karbarzów

1200 1) + Zenona (w 33. rocz. śm.), Artura (w 4. rocz. śm.), i Leszka (w 2. rocz. śm.) Grabowskich

2) + Jana Niewczasa (1. msza gr.)

3) + Piotra Świeżewskiego

1315 1) + Feliksa, Stanisławę Zagrodników, Mariannę Cisek i Jana Łukasiewicza

2) + Bolesława Lisa w rocz. śm., Franciszkę, Piotra Banaczków, Ignacego, Zofię Lisów

3) + Antoniego Linowskiego w 3. rocz. śm.

1800 1) + Janinę i Józefa Jenżaków

Poniedziałek, 4 listopada 2019r.

Św. Karola Boromeusza

700 1) + Jana Niewczasa (2. msza gr.)

2) + Halinę Kot, Elżbietę Lipińską, Jana Schaba

1700 1) + Kazimierza (w 5. rocz. śm.) i Helenę Płazów oraz zm. z rodz. Gosów i Płazów

2) + Jerzego Sobóla (od kolegów i koleżanek z pracy z ul. Stalowej)

1800 1) + Stanisława Grabowskiego (1. msza gr.)

2) + Władysławę, Stefana, Adama Sekułów, Stanisławę, Walentego, Adama Kaców

 

Wtorek, 5 listopada 2019r.

700 1) + Stanisława Grabowskiego (2. msza gr.)

2) + Jana Niewczasa (3. msza gr.)

1700 1) + Stefana, Zdzisława, Marię, Józefę, Jana Środów

2) + Mariannę, Józefa Tomczyków

1800 1) + Stanisławę, Henryka Domagałów

2) + Sławomira, Paulinę, Edwarda Jamków, Halinę Siwek, Juliannę, Stanisława Piotrowskich

3) + Mariannę Pytlewską i zm. z rodz. Pytlewskich

Środa, 6 listopada 2019r.

700 1) + Jana Niewczasa (4. msza gr.)

2) + Jana Kota

1700 1) + Zofię Kupidurę

2) + Jana Balana (w 5. rocz. śm.)

3) + Wiesława Siudę (w 15. rocz. śm.)

1800 1) + Mariannę (w 6. rocz. śm.), Stanisława Kapustów, Damiana Wlazło

2) + Krystynę Winiarską

3) + Stanisława Grabowskiego (3. msza gr.)

 

Czwartek, 7 listopada 2019r.

Pierwszy czwartek miesiąca

700 1) + Jana Niewczasa (5. msza gr.)
1700 1) + Krystynę, Jana Czyżów

2) + Adama Króla

3) + Stanisława Grabowskiego (4. msza gr.)

1800 1) O powołania

2) + Damiana Brodowskiego w rocz. śm.

3) + Sławomira Tomczyka

 

Piątek, 8 listopada 2019r.

700 1) + Jana Niewczasa (6. msza gr.)
1700 1) + Jana Marculę w 7. rocz. śm.

2) + Natalię, Stanisława Woźniaków

3) + Stanisława Grabowskiego (5. msza gr.)

1800 1) W int. mieszkańców ul. Bursztynowej z racji nawiedzenia

2) + Halinę Tataryn

3) + Grzegorza Limanowskiego

 

Sobota, 9 listopada 2019r.

ŚWIĘTO ROCZICY POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ

700 1) + Jana Niewczasa (7. msza gr.)

2) + Janinę Teklę (1. msza gr.)

1700 1) + Krystynę (w 6. rocz. śm.), Kazimierza i Józefa Ziętków

2) + Stanisława Grabowskiego (6. msza gr.)

1800 1) O błog. Boga dla Wiktora Kalińskiego w 18. rocz. ur.

2) O błog. Boga dla Wioletty Marszałek w 40. rocz. ur.

3) + Piotra, Mariannę Markowskich