Jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks.proboszcza

We wtorkowy wieczór, zgromadzeni w naszym kościele kapłani i wierni świeccy włączyli się w dziękczynienie ks. proboszcza za 25 lat kapłaństwa. Podniosła uroczystość była zarazem modlitwą za Jubilata jak i wspólnym dziękczynieniem za dar kapłaństwa. Właśnie tematowi kapłaństwa i Kościoła poświęcił swa homilię ks. prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk, który przed laty był promotorem pracy magisterskiej a następnie doktorskiej naszego ks. proboszcza. Mszy św. przewodniczył srebrny jubilat, w koncelebrze stanęło przy ołtarzu kilkunastu księży, m.in. księża z dekanatu, nasi byli wikariusze i kapłani pochodzący z naszej parafii. O piękną oprawę liturgiczną zadbali chór parafialny „Adoramus”, schola młodzieżowa, asysta ministrantów. Przedstawiciele parafii i różnych wspólnot działających w naszej parafii wypowiedzieli słowa serdecznych życzeń. Przed końcowym błogosławieństwem słowa swojej wdzięczności wobec Boga za dar życia, powołania, kapłaństwa, a także wobec ludzi swojej dwudziestopięcioletniej kapłańskiej drogi wypowiedział ks. Andrzej.