Karol w sutannie

W czwartek 8 grudnia 2011 roku podczas uroczystej Mszy świętej w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, alumni z roku trzeciego I piątego uczynili kolejny krok ku kapłaństwu. Dzień ten jest jednocześnie świętem patronalnym naszej wspólnoty, gdyż seminarium duchowne w Radomiu nosi tytuł Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość tą poprzedziły rekolekcje adwentowe, które poprowadził Ks. Tomasz Jaklewicz, autor wielu artykułów w „Gościu Niedzielnym”.
Alumni z roku piątego publicznie wyrazili swą gotowość do przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu. Natomiast bracia z roku trzeciego przywdziali strój duchowny, czyli sutanny. Wśród szesnastoosobowej grupy tzw. „obłóczonych” znalazł się nasz parafianin, wieloletni ministrant, a dziś kleryk III roku Karol Kostecki. Podczas Mszy świętej biskup Adam Odzimek pobłogosławił sutanny, a następnie zgodnie z tradycją najstarsi klerycy, czyli diakoni obcięli krawaty i pomogli braciom w założeniu sutann, aby mogli po raz pierwszy, publicznie zaprezentować się w stroju duchownym. Biskup Adam w homilii podkreślił, że od tego dnia wielu spotkanych ludzi będzie ich utożsamiać już z księżmi, dlatego wezwał naszych braci do odważnego świadectwa wiary. Podczas mszę św. koncelebrowali również ks. Biskup Stefan Siczek, księża przełożeni, na czele z Ks. Rektorem Jarosławem Wojtkunem, ojcowie duchowni, profesorowie, księża proboszczowie, wikariusze. Wzruszający to był dzień także dla rodziców i rodzeństwa obłóczonych, wśród których powołania wzrastały i to one były pierwszym seminarium. Naszemu drogiemu Karolowi życzymy, aby Chrystus Najwyższy Kapłan wciąż prowadził go Po Bożych drogach, a Matka Najświętsza dodawała mu sił. Dedykujemy mu słowa naszego wielkiego patrona i orędownika Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, który w 1969 roku w „Liście do moich kapłanów” tak pisał: „ (…) Sutanna nie jest ubiorem w szeregu innych strojów, ale jest wyznaniem wiary przed ludźmi, jest odważnym świadectwem danym Chrystusowi, jest przyznaniem się do Kościoła”.
info: dk. Łukasz Pyszczek