Ks. Mirosław Bujak, misjonarz z Kamerunu, gościem w naszej parafii (13.07.2014)

Na wszystkich (oprócz wieczornej) niedzielnych Mszach św. był z nami ks. Mirosław Bujak, od jedenastu lat misjonarz w Kamerunie. W kazaniach usłyszeliśmy o pięknie i trudach pracy misyjnej, o codziennym życiu i wierze chrześcijan w Kamerunie, o biednym materialnie ale bogatym duchowo tamtejszym Kościele, o radościach i troskach misjonarza. Była też okazja po Mszy św. do obejrzenia zdjęć, rozmowy z misjonarzem, zakupu drobnych pamiątek z Kamerunu. Wsparliśmy także Kościół misyjny naszymi ofiarami. Ks. Mirosław Bujak jest kapłanem nszej diecezj. Przed wyjazdem na misje pracował przez rok jako wikariusz w Starachowicach, potem studiował pedagogikę na Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, po czym został dyrektorem Katolickiego Radia AVE w Radomiu. Na misjach w Kamerunie przez 6 lat był proboszczem parafii Serca Jezusowego w Doumé. W tej chwili jest proboszczem powstającej parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Doumaintang, która to parafia jest jedną z najmłodszych w diecezji Doumé Abong-Mbang, we wschodnim Kamerunie. Wszyscy, którzy chcą lepiej poznać pracę misyjną i rodzącą się wspólnotę parafialną, włączyć się w dzieło misyjnej adopcji lub przekazać ofiary pieniężne na budowę kościoła – zapraszamy na stronę: www.misja.doume.info. (Z galerii zamieszczone na tej stronie pochodzą poniższe zdjęcia).