Prymicje ks. Michała Nachyły 7.06.2020

Przełom maja i czerwca jest każdego roku czasem radości Kościoła w Polsce z nowo wyświęconych kapłanów, którzy po odczytaniu w swoim życiu głosu Pana Boga i odbyciu formacji seminaryjnej zostają wyświęceni i idą, aby głosić Ewangelię Chrystusa ludziom do których zostaną posłani. W diecezji radomskiej tym radosnym dniem był 30 maja, kiedy 4 diakonów otrzymało sakrament święceń z rąk ks. bp Henryka Tomasika.
Tradycyjnie, po święceniach, każdy neoprezbiter celebruje swoją pierwszą Msze św. w swojej rodzinnej parafii. W tym roku w naszej parafii przeżywaliśmy tą radość dwukrotnie. 31 maja odbyły się Prymicje ks. Michała Kopcińskiego, natomiast tydzień później 7 czerwca ks. Michała Nachyły. Najmłodszy kapłan pochodzący z naszej parafii swoją Mszę św. prymicyjną sprawował w Niedzielę Trójcy Świętej. Eucharystię poprzedziło błogosławieństwo rodziców, które odbyło się przed Krzyżem Misyjnym. Następnie, w uroczystej procesji, ks. Michał przybył do kościoła parafialnego. Punktualnie o 12.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, w której uczestniczyli rodzice, brat z bratową, rodzina, przyjaciele i parafianie. Prymicjantowi przy ołtarzu asystowali ks. kan. Zbigniew Tuchowski, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Jastrzębiu, gdzie ks. Michał odbywał praktyki diakońskie oraz ks. kan. Andrzej Jędrzejewski, proboszcz idalińskiej wspólnoty. Ponadto byli obecni liczni kapłani: ks. Grzegorz Tęcza, ojciec duchowny WSD w Radomiu, były wikariusz ks. Paweł Lichota, kapłani pochodzący z Idalina: ks. Grzegorz Opiela, ks. Łukasz Pyszczek, ks. Karol Kostecki, ks. Michał Kopciński, a także ks. Wojciech Prawda i ks. Wojciech Jończyk oraz księża obecnie posługujący w parafii i alumni z radomskiego seminarium.
Homilię wygłosił ks. Andrzej Jędrzejewski. Na wstępnie odniósł się do uroczystości Trójcy Świętej, a następnie przywołał postać Sługi Bożego, Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacja miała odbyć się właśnie 7 czerwca. Ksiądz Proboszcz ukazał nauczanie kard. Wyszyńskiego, nakreślając jakim kapłanem powinien być ks. Michał, wplatając w to wszystko życzenia dla neoprezbitera.
Na koniec Eucharystii przyszedł czas na życzenia od przedstawicieli licznych grup parafialnych z naszej parafii. Następnie ks. Michał podziękował Panu Bogu za dar życia i powołania do kapłaństwa, rodzicom za miłość i wszelki trud włożony w wychowanie, bratu oraz najbliższej rodzinie, całej wspólnocie WSD w Radomiu, kapłanom, przyjaciołom i wszystkim uczestnikom uroczystości za obecność i modlitwę. Na zakończenie Eucharystii, jej uczestnicy otrzymali prymicyjne błogosławieństwo i pamiątkowe obrazki. Całą uroczystość ubogacił chór „Adoramus” i schola młodzieżowa, oraz doskonale przygotowana asysta liturgiczna.