Przygotowanie do I Komunii św. – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych (18.05.2014)

W niedzielę 18 maja, dzieci z klas drugich wraz z rodzicami przeżyły nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych – to już drugie liturgiczne spotkanie w ramach przygotowania do I Komunii św. Na niecały rok przed przyjęciem Jezusa w Komunii św., dzieci już świadomie wyznały swoją wiarę i wypowiedziały chrzcielne zobowiązania, a następnie podchodząc do chrzcielnicy, czyniły znak krzyża, odnawiając  łaskę chrztu św. Było to wyjątkowe przeżycie nie tylko dla dzieci, ale także dla rodziców, którzy wracali wspomnieniami do dnia sprzed ośmiu czy dziewięciu lat, kiedy przynieśli swoje dziecko do kościoła, by przez chrzest mogło stać się dzieckiem Bożym. Był to też moment, by raz jeszcze podziękować Bogu za łaskę życia i wiary swoich dzieci, ale również, by wejrzeć w swoje sumienie i zapytać, jak realizowaliśmy wypowiedziane na chrzcie swojego dziecka zobowiązanie, do troski o rozwój jego wiary.