Przystępujemy do realizacji wystroju prezbiterium

Po pozytywnej ocenie projektu przez Diecezjalną Komisję Artystyczno-Budowlaną
możemy przystąpić do realizacji projektu wystroju prezbiterium. Myślą przewodnią plastycznej aranżacji prezbiterium jest Zmartwychwstanie Pana Jezusa – najważniejsza prawda naszej wiary. Każda niedziela jest pamiątką Zmartwychwstania, każda Msza św. jest celebrowaniem Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

Na ścianie głównej wykonana będzie w mozaice kolorowej i złoconej forma wschodzącego słońca – symbol Chrystusa i wielkanocnego Poranka. Mozaika ceramiczna (wypalana w tradycyjny sposób, złoto 24 karatowe z mennicy państwowej), stanowi także nawiązanie do mozaik dominujących w wystroju bazyliki Matki Bożej na Zatybrzu, tytularnego kościoła kardynalskiego Prymasa Wyszyńskiego, na której wzorowana jest architektura naszej świątyni. Mozaika obudowana będzie aranżacją z kamienia (polerowany i łupany marmur), symbolizującą Golgotę.
W centrum będzie figura Chrystusa Zmartwychwstałego (2,70 m) wykonana w szlachetnych stiukach i patynowana.
Figura będzie umieszczona na ramie z kamienia i metalu, symbolizującej bramę, przez którą musimy przejść, aby osiągnąć pełnię życia w Chrystusie Zmartwychwstałym. „Ja jestem bramą owiec” (J 10,1), „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie” (J 14,6) – mówi Pan Jezus. „Brama” wypełniona będzie symbolizującym niebo podświetlanym szklanym witrażem (witraż cięty, szklany, klasyczna technika).
Formy wirujące wokół słońca nadają całości wrażenia lekkości, ruchu, życia. Potwierdza to układ rzeźby szat Jezusa Zmartwychwstałego. To wszystko podkreśla zwycięstwo życia nad śmiercią oraz fakt spotykania się tu z żywym Chrystusem, który daje nam nowe życie oraz dar Ducha Świętego („Weźmijcie Ducha Świętego” – pierwszy dar Chrystusa Zmartwychwstałego).
Na pierwszym planie umieszczone zostanie tabernakulum, wykonane z brązu i mosiądzu, z krzyżem z czarnego dębu, pochodzącego sprzed ponad 2 tys. lat, „pamiętającego” czasy tamtego Wielkiego Piątku i Wielkanocnego Poranka. Tabernakulum zamontowane będzie w kamieniu symbolizujacym Golgotę, skałę, opokę.
Wokół tabernakulum rozmieszczone będą prostokątne złocone szkatułki z relikwiami polskich świętych błogosławionych, niejako adorujacych Najświętszy Sakrament. My wraz z nimi uwielbiać będziemy Boga w Najświętszym Sakramencie. Relikwiarze polskich świętych jest kolejnym nawiązaniem do tego, że nasz kościół jest pomnikiem Sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego, stąd idea swoistego „Ołtarza Ojczyzny” oraz nadzieja, że w niedługim czasie w jednym z relikwiarzy będziemy mogli umieścić relikwie Prymasa Tysiąclecia, gdy nastąpi beatyfikacja, o którą stalke się modlimy.
Część relikwiarzy z założenia pozostanie pusta, będąc przypomnieniem, że każdy z nas powołany jest do świętości i że w „w domu Ojca mego jest mieszkań wiele”.
Na ambonie i ołtarzu głównym wykonane będą płaskorzeźby w brązie. Chrzcielnica, podstawa pod paschał i pod świece wykonane będą z takiego samego  kamienia jak ołtarz główny, ambona i posadzka.
Projektantem i wykonawcą jest artysta rzeźbiarz Andrzej Pasoń ze Starego Sącza, autor wielu pięknych realizacji w kościołach (m.in. kościół św. Piotra w Radomiu) a także obiektów niesakralnych (m.in. skwer Jagiełły w podradomskiej Jedlni). (zobacz www.andrzejpason.pl)