Rekolekcje adwentowe 15-18.12.2022

W czwartek 15 grudnia, przed rozpoczęciem rorat, odśpiewaliśmy sekwencję do Ducha Świętego, prosząc, by On sam działał w naszych sercach w czasie adwentowych rekolekcji. Rekolekcjonisty przedstawiać nie było trzeba. Ksiądz dr Zbigniew Niemirski, biblista i profesor naszego seminarium, jest dobrze wszystkim znany przede wszystkim jako redaktor naczelny radomskiego „Gościa Niedzielnego” („Gość Radomski AVE”). Przez cztery dni wsłuchiwaliśmy się i rozważaliśmy, jak Bóg na kartach Pisma Świętego objawiał i stopniowo przybliżał prawdę o przyjściu Zbawiciela, którego ostatecznie możemy przyjąć lub odrzucić (czwartek); jak niepojęta jest miłość Boga, który,  wybrał i ukochał człowieka, będącego drobiną w nieogarnionym w swej potędze kosmosie, a w oczach Boga Jego umiłowanym dzieckiem (piątek);  jaką moc daje człowiekowi przyjęcie Jezusa Chrystusa, wiara w Niego, która nie cofa się przed męczeństwem (usłyszeliśmy w sobotę wiele pięknych świadectw takiej heroicznej wiary).  W niedzielę, na zakończenie rekolekcji, ks. profesor wytłumaczył, jak przebiegają procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne i na tym tle pokazał cuda, jako „Boże pieczęcie”, poświadczające świętość Jana Pawła II. Wobec bezprecedensowych ataków na osobę i świętość Jana Pawła II, ta rekolekcyjna konferencja była szczególnie potrzebna. Na zakończenie rekolekcji, w imieniu parafian, słowa wdzięczności i życzeń Bożonarodzeniowych wypowiedzieli  państwo Anna i Mateusz Braciszewiczowie.