Rekolekcje adwentowe 19-22.12.2013

Adwent jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Nie chodzi jednak o bierne czekanie, lecz o aktywną współpracę z Bożą łaską, prostowanie dróg swojego życia, przygotowanie serca dla Boga. Niezastąpione w tym adwentowym czekaniu i czuwaniu są rekolekcje. Przeprowadził je w tym roku bardzo dobrze nam znany i z radością przyjęty jako rekolekcjonista ks. Jacek Wieczorek. Parafianie chętnie słuchali jego homilii w czasie pięcioletniej pracy wikariusza, nic więc dziwnego, że również chętnie i licznie uczestniczyli w rekolekcyjnych spotkaniach. Była w nich mowa o konieczności szukania Boga i żywej z Nim relacji, zwłaszcza w osobistej, dobrej modlitwie; o konieczności troski o wrażliwość sumienia, odwadze stawania w prawdzie o sobie, także o naszej grzeszności, ale przede wszystkim o miłosierdziu Boga, które pozwala nam odzyskać przyjaźń z Nim i radość Bożego dziecięctwa. Na koniec wezwanie, byśmy trwali w tej przyjaźni; by dokonana w nas przemiana nie była świątecznym epizodem, lecz nowym życiem w Chrystusie. Dzieci zapamiętają zapewne rekolekcyjną drogę z Nazaretu do Betlejem. Dziękujemy ks. Jackowi za przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji. Materialnym znakiem tej wdzięczności były piątkowe ofiary na tacę, przeznaczone na budowę domu parafialnego w Sołtykowie.