Rekolekcje Akcji Katolickiej (22-23.03.2014)

Ponad dwudziestoosobowa grupa członków Akcji Katolickiej naszej parafii brała udział w dwudniowych rekolekcjach wielkopostnych, które odbyły się w Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie. Rekolekcje rozpoczęły się modlitwą do Ducha Świętego oraz mszą świętą pod przewodnictwem ks. biskupa Henryka Tomasika. Konferencje i rozważania rekolekcyjne, oparte na adhortacji papieża Franciszka Ewangelii gaudium (Radość ewangelii) prowadzili asystenci diecezjalni Akcji Katolickiej: ks. Andrzej Jędrzejewski i ks. Grzegorz Wójcik. „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelie” (Mk 16,9-15). Papież Franciszek z wielką troską wzywa nas chrześcijan, aby żyć sprawami Kościoła na co dzień. Musimy wyjść z zamkniętego Kościoła i przejść do ewangelizacji. Żyjąc Ewangelią, mamy być uchronieni od wewnętrznej pustki, od smutku. Ewangelia usilnie zachęca nas do radości. To, co innych ma pociągać, to siła świadectwa, czyli nasze życie i bliskość Chrystusa  „Pan jest moim pasterzem niczego mi nie braknie”… (Ps 23) Trzeba na nowo sobie uświadomić, że cały Kościół jest Kościołem misyjnym. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego misyjnego „wyjścia”. Ewangelizacja jest posłuszeństwem misyjnemu nakazowi Jezusa „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody „ (Mt 28,19-20). Głoszone konferencje o potrzebie nawrócenia, rozbudziły nasze sumienia z uśpienia. Padające słowa o nawróceniu do miłości bliźniego, o rozbudzeniu w sobie żarliwości modlitwy oraz o miłosierdziu były dla nas solidnym rachunkiem sumienia. Wpatrzeni w obraz Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, wysłuchaliśmy także konferencji o Maryi, Matce ewangelizującego Kościoła. Jezus pozostawił nam swoją Matkę, jako naszą pod krzyżem „Oto Matka twoja”. Papież nazywa Maryję Gwiazdą nowej ewangelizacji. Maryja jest pokorną służebnicą Ojca, to ona zawsze dba o to by nie zabrakło „wina” w naszym życiu. Jest zarazem Tą, którą przeniknął miecz boleści; Tą, która rozumie wszystkie nasze utrapienia. Jest misjonarką zbliżającą się do nas, by nam towarzyszyć. Ona dała się poprowadzić Duchowi Świętemu na drodze wiary. Jest niewiastą modlącą się i pracującą. Maryja opuszcza Nazaret, jako misjonarka udaje się z pośpiechem do Elżbiety by jej pomagać. Jest również Tą, która zachowuje uważnie „wszystkie te sprawy i rozważa je w swoim sercu” (Łk 2, 19). Maryja włączona jest w historię każdego człowieka poprzez sanktuaria maryjne – to ona nas jednoczy w wierze i miłości  także do ziemskiej Ojczyzny. Rekolekcje „napełniły nasze serca tym kosztownym nasieniem”, mając nadzieję, że „Bóg poprowadzi nas do ludzi” – jak śpiewamy w znanej religijnej pieśni. umocnieniem w tym zadaniu była Msza Święta i nabożeństwem rozesłania na zakończenie naszych wielkopostnych rekolekcji.
Warto też dodać, że w tym samym czasie, gdy prawie wszyscy uczestnicy oglądali misterium Męki Pańskiej, odbywało się spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, podczas którego m.in. dokonano wyboru nowego Zarządu Akcji Katolickiej naszej diecezji. Z satysfakcją informujemy, że w ośmioosobowym Zarządzie znalazły się aż dwie osoby z naszego parafialnego oddziału: p. prezes Teresa Połeć i p. Dariusz Sajak. Gratulujemy i wspieramy modlitwą!

Teresa Sakowska