Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych 26-29.03.2015

Tegorocznemu przygotowaniu do przeżyć Wielkiego Tygodnia i świąt wielkanocnych przewodniczył ks. infułat prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk z KUL. W rekolekcyjnym przepowiadaniu łączył mądrość uczonego z doświadczeniem wiary i pięknie przeżywanego kapłaństwa (w minionym roku ks. profesor obchodził jubileusz 60-lecia święceń kapłańskich!). Mimo, że na ambonie stał wybitny naukowiec, słyszeliśmy z niej proste słowa o konsekwentnej wierze, o drogowskazach Bożych przykazań, o grzechu i miłosierdziu Bożym, którego doświadczamy w sakramencie pokuty, o Eucharystii… Szczególnym rekolekcyjnym przeżyciem była droga krzyżowa, którą przeszliśmy w piątkowy wieczór ulicami naszego osiedla. W sobotę mieli swoją mszę św. ludzie w podeszłym wieku i chorzy (z udzielanym sakramentem namaszczenia chorych). Rekolekcje zakończyliśmy w Niedziele Palmową. W imieniu wszystkich parafian podziękowali ks. profesorowi państwo Paweł i Agnieszka Warchałowscy.