Sprawozdanie z akcji 1% za rok 2013

Sprawozdanie

Parafialnego Oddziału „Caritas” zajmującej się nieodpłatnym rozliczaniem zeznań podatkowych za rok 2013 w zamian za przeznaczenie 1% należnego podatku dochodowego na cele charytatywne  „Caritas” Diecezji Radomskiej, z czego co najmniej ½ uzyskanej kwoty podatku zostaje przekazana dla „Caritas” Parafii Św. Stefana na Idalinie w Radomiu.

            Grupę tworzyli następujący członkowie:

  1. P. Władysław Marczykowski
  2. P. Iwona Molendowska
  3. P. Aneta Lipiec
  4.  P. Stanisław Lis
  5. P. Jadwiga Fajdek
  6. P. Jadwiga Kaczmarska, (która udostępniła drukarkę do obsługi zeznań).

Grupę ponadto wspomagali:

  1. P. Katarzyna Komorowska
  2. P. Alina Rzęśnicka
  3. P. Emilia Wójcik
  4. P. Dariusz Sajak

Działanie swe grupa Caritas rozpoczęła od dnia 08,02. Do dnia 28.04.2014r.pełniąc dyżury 2 razy w tygodniu tj. środy w godzinach: 17.oo-19.oo oraz w soboty w godzinach  od 11.oo – 13.oo tj. podczas 25 dyżurów dwugodzinnych rozliczyła łącznie 521 zeznań, z których uzyskana kwota podatku na cele charytatywne wyniosła sumę: 6248,- zł.

Dodatkowo Biuro „WLAMAR” dokonało we własnym zakresie 63 zeznań obsługiwanych podmiotów, a uzyskana kwota na cele użyteczności publicznej wyniosła sumę – 3278,60zł

Łącznie uzyskano odpisy na kwotę 9 526,60 zł. Z tej kwoty 6.000 zostało do dyspozycji Parafialnego Zespołu Caritas, pozostała kwota została w Caritas Diecezji Radomskiej.

Z tytułu nieodpłatnego składania zeznań w Urzędzie, pozyskiwania danych o dochodzie osób, które nie posiadały kopii zeznań z 2012 r. oraz obsługi elektronicznej punkt dodatkowo uzyskał sumę – 1148,50zł, z czego wydatki na zakup papieru, tuszu i rozgałęziacza wyniosły kwotę 151,- zł. Pozostała kwota w (997,50) przeznaczona została przeznaczona na fundusz finansowania obiadów dla dzieci z biednych rodzin.

Grupie rozliczającej zeznania podatkowe przewodniczył p. Władysław Marczykowski.