Uroczystość najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa

Kolejny raz poszliśmy za Chrystusem w eucharystycznej procesji Bożego Ciała. Bardzo licznie zebrani, podążaliśmy ustrojonymi ulicami: Idalińską, Rzeszowską, Białą, Indyczą, Bursztynową i Bluszczową. Przewodniczył naszym uroczystościom ks. Prof. dr hab. Stanisław Kowalczyk.Księża naszej parafii oraz ks. Rajmund Grzyb, do niedawna diakon odbywający u nas praktykę, nieśli Pana Jezusa do kolejnych ołtarzy, przy których  prosiliśmy Boga, by błogosławił naszej parafii, naszym rodzinom, każdemu z nas. Przy czterech ołtarzach wsłuchiwaliśmy się w Ewangelię pięknie odśpiewana przez diakona Łukasza. Wyznaliśmy też naszą wiarę, której nie chcemy zamykać do murów kościelnych, czy domowego zacisza. Ks. Prof. Kowalczyk przypomniał nam w homilii, że jeśli jestem człowiekiem naprawdę wierzącym, to musi to mieć swoje konsekwencje także w moim życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym; to musi być to także wiara apostolska, która dzielę się z innymi, do której się radośnie i odważnie przyznaję, jak dziś przyznaję się do Jezusa, idąc z Nim w eucharystycznej procesji. Piekno procesji to także zasługa osób, które przygotowały ołtarze, asysty liturgicznej i chóru parafialnego, osób niosących feretrony, chorągwie, dzieci sypiących kwiatki… Wszystkim serdecznie dziękujemy.