W poszukiwaniu prawdziwej wolności – młodzieżowe spotkanie w Turno 28-30.12.2014

W dniach 28-30 grudnia, w ośrodku Emaus w Turnie k. Białobrzegów, odbyło się trzydniowe spotkanie integracyjno-rekolekcyjne dla Oazy, KSM, ministrantów i scholi młodzieżowej z naszej parafii, pod przewodnictwem ks. proboszcza, ks. Marka i ks. Krzysztofa. Po przyjeździe do ośrodka, zakwaterowaniu i kolacji, zgromadziliśmy się wszyscy na „pogodnym wieczorze”, przygotowanym przez scholę.  Było dużo gier i zabaw przy których wszyscy świetnie się bawili, a jednocześnie – choć należymy do różnych grup – mogliśmy poczuć się jedną wspólnotą. Po pogodnym wieczorze uczestniczyliśmy we mszy św., która wprowadziła nas w rekolekcyjny charakter naszego spotkania. W kazaniu ks. Andrzej mówił o różnych rodzajach zniewoleń, w które możemy niezauważenie wchodzić, idąc jedynie za zewnętrzną, często pozorną wolnością. Jezus Chrystus daje nam prawdziwą wolność, wyzwala nas z naszych wewnętrznych niewoli. Stanęło też przed nami pytanie zadane kiedyś przez Boga Eliaszowi: „Co ty tutaj robisz, Eliaszu”. W miejsce Eliasza mogliśmy wstawić własne imię i zapytać się o to, z jakimi motywami, pragnieniami przyjechaliśmy tutaj, ale także o to, co ja robię w życiu? co jest dla mnie najważniejsze?  Dzień zakończyliśmy modlitwą przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Kolejny dzień rozpoczęliśmy jutrznią i śniadaniem. O godzinie 10 była Eucharystia. Homilię wygłosił nasz ziomek, diakon Karol Kostecki, ukazując piękno życia ewangelią, a w szczególności jej najważniejszym przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Następnie wzięliśmy udział w konferencji przeprowadzonej przez ks. Marka Pruszkowskiego na temat uzależnień od alkoholu, papierosów i narkotyków. W czasie swojej konferencji ksiądz przedstawiał nam różne doświadczenia, dzięki którym mogliśmy zobaczyć jak szkodliwe są papierosy i alkohol. Były też bardzo mocno do nas przemawiające filmy i świadectwa, ukazujące jak straszliwą niewolą może być alkohol i narkotyki. Po obiedzie był czas wolny, spacer, rozmowy, radość bycia we wspólnocie. Dla niektórych chłopaków oczywiście, mimo zimowej aury, mecz piłki nożnej, przy wiernym kibicowaniu części dziewczyn. Następny temat chrześcijańska wizja miłości, w tym miłości dziewczyny i chłopaka. Mówiliśmy o jej pięknie, ale też o wielu dzisiejszych zagrożeniach dla prawdziwej miłości. Wprowadzenie w temat odbyło się w kaplicy (ks. Andrzej), a później były spotkania w osobnych grupach dziewcząt (prowadziła pani Małgorzata Myszka-Kobiałka) i chłopców (prowadzili księża). Po kolacji wysłuchaliśmy konferencji ks. Krzysztofa Dukielskiego, wicedyrektora Krajowego Biura Światowych Dni Młodzieży. Ks. Krzysztof przedstawił nam symbol drugiego etapu przygotowań do Światowych Dni Młodzieży – SERCE 2.0.  Wieczorem kolacja, a po niej ks. Krzysztof zaprosił nas na modlitewne spotkanie prowadzone przez ks. Witolda Gawlika i Wspólnotę Mamre. Była adoracja Najświętszego Sakramentu, poruszające świadectwo odnalezienia Boga w swoim życiu, wypowiedziane przez dziewczynę ze wspólnoty Mamre oraz modlitwa wstawiennicza, w której większość z nas próbowała otworzyć swoje serce na działanie Jezusa. Szczególnym momentem trzeciego dnia było „wyjście do Emaus”. Tak jak uczniowie spotkali Jezusa Zmartwychwstałego w drodze do Emaus, tak i my wyszliśmy w małych grupkach rozważając wylosowane fragmenty Ewangelii spotkaliśmy się z żywym Jezusem w jego Słowie. Po spotkaniach w grupach zebraliśmy się w salce konferencyjnej na podsumowanie naszych rozważań a także usłyszeliśmy odpowiedzi ks. proboszcza na pytania zadawane przez młodzież („Skrzynka pytań”). Następnie było spotkanie z ks. Markiem, który opowiadał nam o uzależnieniu od Internetu, telefonu i komputera. Później był obiad, a po nim rozesłanie w kaplicy: słowo ks. Krzysztofa i indywidualne błogosławieństwo wszystkich uczestników. Każdy wtedy już wiedział jak ma sobie odpowiedzieć na zadane na początku pytanie: I co ty tutaj robisz? Po modlitwie wszyscy razem szczęśliwi i w świetnych humorach wróciliśmy do domu. Za to Chwała Panu!

Autor wpisu: Aleksandra Pawelec