Wielki Czwartek 6.04.2023

Koncelebrowaną przez siedmiu kapłanów Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Triduum Paschalne. Wielki Czwartek to dzień Ostatniej Wieczerzy – ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Jest to także szczególny dzień miłości i jedności, gdyż właśnie podczas Ostatniej Wieczerzy daje Jezus swoim uczniom przykazanie miłości: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie”. (J 13,34-35). Sam Jezus daje przykład miłości i pokory, umywając uczniom nogi. Eucharystię przeżywaliśmy więc w duchu wdzięczności Panu Jezusowi za wielki dar Eucharystii i kapłaństwa oraz poczuciu wzajemnej miłości i jedności uczniów Jezusa. Dodatkowym radosnym przeżyciem było przyjęcie na początku Mszy św. ośmiu nowych ministrantów. Po homilii, wygłoszonej przez ks. Marka Polaka, nastąpił obrzęd umycia nóg, którego dokonał ks. proboszcz. W postaci „apostołów” wcielili się w tym roku mężczyźni formujący się w ruchu Domowego Kościoła. Na zakończenie Eucharystii, z okazji kapłańskiego święta, życzenia księżom koncelebrującym Mszę św., diakonowi i klerykom złożyli w imieniu parafian pp. Teresa Połeć i dr Krzysztof Linowski.
Wielki Czwartek to także dzień Ogrójca: czuwania, modlitwy i trwogi Pana Jezusa, zdrady Judasza, pojmania, sądu i zaparcia się Piotra. Rozważanie tych tajemnic przeżywaliśmy już w osobistej modlitwie po Mszy św., adorując Pana Jezusa w „ciemnicy”.
Za zdjęcia dziękujemy p. Krzysztofowi Rachalskiemu.