Rada Parafialna

Radę Parafialną w naszej parafii tworzą:

Przewodniczący:

Krzysztof Prokopczyk

Zastępcy Przewodniczącego:

Jerzy Sztuk
Stanisław Andrzej Połeć

Sekretarz:

Elwira Skoczek

Członkowie:

Stanisław Bartosiak
Tomasz Brok
Sławomir Dmitruk
Urszula Dmitruk
Tadeusz Jakubowski
Waldemar Kordziński
Marek Linowski
Stanisław Lis
Teresa Połeć
Teresa Sakowska
Tomasz Skoczek
Paweł Stankiewicz