Specjalistyczna Poradnia Rodzinna

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna udziela fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapeutycznej i prawnej wszystkim osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji i szukają pomocnej dłoni. Udzielamy pomocy w sytuacjach zaburzeń rozwojowych, trudności wychowawczych, kłopotów szkolnych, rówieśniczych i szkolnych, przemocy w rodzinie, kryzysów rozwodowych, małżeńskich i rodzinnych.

Bardzo ważnym aspektem działania poradni jest diagnozowanie oraz udzielanie pomocy osobom, które są uwikłane w sytuacje związane z nadużywaniem bądź uzależnieniem od alkoholu, innych substancji chemicznych lub uzależnień behawioralnych. Sytuacje takie dotyczą nie tylko osób uzależnionych, ale także osób współuzależnionych albo tych, które dostrzegają sytuacje problemowe związane z sięganiem po substancje chemiczne.

Poradnictwo w tym aspekcie jest prowadzone zarówno w formie profesjonalnego doradztwa, jak również przez osoby trzeźwe, od lat nieużywające alkoholu, przynależące do wspólnot abstynenckich. Jak większość z nas zapewne wie, taka forma pomocy jest bardzo ceniona przez osoby potrzebujące oraz bardzo skuteczna.

Kadrę poradni stanowi zespół profesjonalistów o specjalistycznych kompetencjach. Wśród nich są między innymi: pedagodzy, psychoterapeuci i terapeuci uzależnień, a także osoby specjalizujące się w terapii konkretnych zaburzeń, prawnicy.

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez poradnictwo indywidualne, także grupowe. Wspólne zaangażowanie i praca obu stron ma doprowadzić do oczekiwanej zmiany.

Najczęściej spotykane zagadnienia w pracy psychologicznej, gdzie może być przydatna pomoc psychoterapeutyczna i terapia indywidualna:

 • obniżony nastrój oraz depresja, brak radości czy satysfakcji z życia;
 • trudne stany emocjonalne: przygnębienie, przedłużający się smutek, poczucie braku sensu, bezsilność, niezrozumiały, często towarzyszący wstyd, zażenowanie, napięcie;
 • skłonność do agresji i złości, wybuchowość, nadmierna konfliktowość albo unikanie konfliktów, co też prowadzi do problemów;
 • trudności w kontaktach z innymi ludźmi i w związku z tym wycofywanie się z nich, izolowanie, budowanie nadmiernego dystansu;
 • nadmierna potrzeba towarzystwa, symbiotyczność, brak autonomii;
 • skłonność do zaspokajania oczekiwań innych osób i wynikające z tego zapominanie o sobie, nadmierna odpowiedzialność;
 • brak pewności siebie, poczucie bycia mniej wartym niż inni;
 • samotność, poczucie odcięcia i izolacji, trudności komunikacyjne;
 • zablokowanie, brak siły przebicia, energii;
 • trudności w stawianiu granic, problemy ze stanowczością i konsekwencją;
 • uzależnienia;
 • zaburzenia jedzenia, snu;
 • krytycyzm, zbytnia surowość wobec własnej osoby;
 • wypalenie zawodowe, nadmierny poziom stresu, brak w życiu czegoś, co cieszy;
 • kryzysy życiowe;
 • traumy, trudne doświadczenia powodujące urazy, konsekwencje zdarzeń losowych,
 • konflikty w związku.

To są tylko sygnalizowane obszary, które wymagają interwencji pedagogicznej, psychologicznej czy terapeutycznej czyli specjalistycznej, ale oczywiście może być ich więcej. Jesteśmy gotowi do zmierzenia się z nimi. Zapraszamy na konsultacje wszystkie te osoby, które czują, że ich życie nie jest takie, jak potrzebują, żeby było.

Jesteśmy gotowi pomagać. Jest to inicjatywa finansowana przez Gminę Miasta Radomia.

Harmonogram pracy Specjalistycznej Poradni 2024

Projekt finansowany ze środków Gminy Miasta Radomia

Harmonogram pracy Specjalistycznej Poradni Rodzinnej działającej przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stefana w Radomiu w 2024 roku

Lp. Rodzaj poradnictwa Termin Godziny
2. Poradnictwo ds. uzależnień Poniedziałek:

1) 12.02.2024 r.

2) 11.03.2024 r.

3) 8.04.2024 r.

4) 6.05.2024 r.

5) 3.06.2024 r.

6) 9.09.2024 r.

7) 7.10.2024 r.

8) 4.11.2024 r.

17.00-18.00
3. Poradnictwo psychologiczne Środa:

1) 7.02.2024 r.

2) 6.03.2024 r.

3) 10.04.2024 r.

4) 8.05.2024 r.

5) 5.06.2024 r.

6) 4.09.2024 r.

7) 9.10.2024 r.

8) 6.11.2024 r.

18.45-19.45
4. Poradnictwo dla narzeczonych i przygotowujących się do małżeństwa Każda środa miesiąca, oprócz świąt wypadających w środę. Przerwa w miesiącu sierpniu. 17.00-19.00
4. Poradnictwo prawne Czwartek:

1) 8.02.2024 r.

2) 7.03.2024 r.

3) 11.04.2024 r.

4) 9.05.2024 r.

5) 6.06.2024 r.

6) 5.09.2024 r.

7) 10.10.2024 r.

8) 7.11.2024 r.

17.00-19.00
5. Poradnictwo i konsultacje rodzinne, małżeńskie Spotkania ustalane indywidualnie.

 

Telefony kontaktowe:

1)     500 381 581

2)     791 361 367

Więcej na: www.rodzina.radom.pl, w zakładce: pomoc psychologiczna dla par

6. Warsztaty terapeutyczne dla małżeństw i rodzin Odbywają się w ramach ustaleń pomiędzy zespołem terapeutycznym a uczestnikami. Telefony kontaktowe:

538124395

lub 500 381 581

 

Kontakt do dyrektora Poradni: 605430785