Duszpasterze

Proboszcz:
Ks. dr Andrzej Jędrzejewski
tel. 696499549
an.jedrzejewski@gmail.com
Wikariusze:
Ks. mgr Kamil Jan Kowalski
tel. 791031376

Ks. mgr Krzysztof Zając
697089552
krzysztofzajc00@gmail.com