11.11.2013 Święto Niepodległości – modlitwa za Ojczyznę

W dniu 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w parafii św. Stefana na Idalinie przy Ołtarzu Ojczyzny odbyła się uroczysta Msza Święta dziękczynna upamiętniająca to ważne dla Polaków wydarzenie. Uczestniczyli w niej przedstawiciele i Poczty Sztandarowe: Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 i 20, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Akcji Katolickiej i oraz licznie przybyli parafianie. Przewodniczył celebracji i homilię wygłosił ks. proboszcz Andrzej Jędrzejewski. Przypomniał w niej jak ważnym elementem dla każdego narodu jest wolność, i jak wiele trzeba było, by ją odzyskać. Porównał nasze dzisiejsze budowanie „ojczystego domu” do słów ewangelii św. Mateusza, o człowieku roztropnym. Upominał by dom ten budowany był na fundamentach wiary w Chrystusa, ewangelii, wierności Krzyżowi Świętemu i Bożemu prawu. Przypomniał jak ważną rolę w walce o niepodległość odegrał Kościół i kapłani oraz zwrócił uwagę na nierozerwalną wieź narodu i kościoła w walce o wolną Polskę.Podkreślił jak wielu kapłanów przelało swoją krew za powierzony im lud, za wiarę i miłość do Ojczyzny. Przywołał postawy patriotyczne ks. Piotra Skargi i ukazał jak aktualne dzisiaj są jego kazania. Opowiedział o heroicznej postawie młodego ks. Skorupki, który w komży z fioletową stułą i krzyżem w ręku szedł w pierwszym szeregu, by bronić Ojczyzny przed bolszewicką nawałnicą. Odwołał się do postaci Prymasa Tysiąclecia ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, który pomimo szykan i więzienia pozostał wierny ideałom wiary i miłości do Ojczyzny. Przywołał słowa wielkiego orędownika polski bł. Jana Pawła II, który mówił, iż nie wystarczy odzyskać wolność ale trzeba również, umieć żyć jak wolny naród oraz, że nie będzie wolności póki mamy niewolonego ducha i łamane będzie Boże prawo. Ks. Proboszcz wspominał również postawę bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który stawał w obronie uciśnionej Ojczyzny i uciśnionego narodu. Zwrócił uwagę, że nigdzie indziej nie wymordowano tak wielu kapłanów podczas II Wojny Światowej, jak w Polsce. Przypomniał postać bł. księdza Bolesława Strzeleckiego proboszcza z Glinic, nazywanego przez mieszkańców naszego miasta radomskim św. Franciszkiem. Swą homilię zwieńczył wezwaniem do pamięci o Ojczyźnie, nie tylko podczas uroczystych wydarzeń ale najbardziej by o niej pamiętać w zwykłe dni oraz by nie zapominać o tych, którzy oddali swe życie za naszą wolność.

info: Dariusz Sajak