3 sierpnia – uroczystość odpustowa

Odpust parafialny to jakby imieniny całej wspólnoty, dzień szczególnej za parafię modlitwy i wdzięczności za udzielane tu przez Boga łaski a także sposobność uzyskania pod określonymi przez Kościół warunkami odpustu zupełnego. W naszej parafii sama data odpustu wskazuje na szczególny charakter tytułu kościoła. Oddajemy bowiem cześć i przyzywamy orędownictwa naszego patrona, św. Stefana, króla węgierskiego, ale zarazem myślimy o innym Stefanie,  kardynale Wyszyńskim, którego pomnikiem jest nasz kościół i modlimy się o jego beatyfikację. W dzisiejszej dacie spotykają się te dwie wielkie postacie. 3 sierpnia zostały bowiem podniesione relikwie króla węgierskiego Stefana, co w średniowieczu było równoznaczne z kanonizacją; również 3 sierpnia przypada dzień urodzin oraz data święceń kapłańskich Prymasa Tysiąclecia. O tych dwóch naszych wielkich patronach mówili w homiliach dzisiejsi odpustowi kaznodzieje: głównej Mszy św. odpustowej, sprawowanej o godz. 18, przewodniczył i homilię wygłosił ks. Łukasz Białas, jeszcze miesiąc temu nasz wikariusz, dziś serdecznie witany jako gość. Na Mszach św. o 7, 8.30 i 10 homile głosił nasz ziomek, ks. Łukasz Pyszczek.