30 rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia

Zakończenie nowenny i Tygodnia Społecznego.
28 września 2010 r. ks. biskup Edward Materski rozpoczął nowennę modlitwy w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Prymasa Wyszyńskiego. Przez kolejne miesiące, każdego 28 spotykaliśmy się na Eucharystii w naszym kościele w tej intencji, słuchaliśmy homilii opartych na życiu i nauczaniu wielkiego Prymasa, głoszonych przez ks. biskupa Edwarda Materskiego (wrzesień), ks. infułata Jerzego Banaśkiewicza (październik – styczeń), a po śmierci ks. infułata, przez ks. dr. Piotra Turzyńskiego, wicerektora WSD (luty – kwiecień).

Ostatniemu, dziewiątemu spotkaniu, przewodniczył i homilię wygłosił ks. Biskup Radomski Henryk Tomasik. Było to zarazem zakończenie IV Tygodnia Społecznego, organizowanego przez Akcję Katolicką i Stowarzyszenie Katolickie „Civitas Christiana”. Hasło tegorocznego Tygodnia brzmiało: „Człowiek – Naród – Kościół. Prymas Tysiąclecia odczytany dziś”. Spotkania w ramach IV Tygodnia Społecznego odbywały się w kościele Matki Bożej Miłosierdzia (ul. Miła), Wyższym Seminarium Duchownym (sympozjum organizowane we współpracy z Instytutem Teologicznym UKSW w Radomiu), Resursie Obywatelskiej, zaś w czwartek i piątek w naszym kościele. Ostatnim akcentem obchodów 30 rocznicy śmierci kard. Wyszyńskiego, zamykającym IV Tydzień Społeczny, był z wielkim zainteresowaniem wysłuchany i nagrodzony aplauzem wykład ks. dr. Alberta Warso pt. „Prymas Stefan Wyszyński i Biskup Piotr Gołębiowski – wzajemne relacje i wspólna troska o Kościół w Polsce”.