Akcja Katolicka

„Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła”.

(Jan Paweł II)

Akcja Katolicka – jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w ścisłej współpracy z hierarchią realizują apostolski cel Kościoła.

Początki stowarzyszenia sięgają XIX wieku. Utworzenie akcji katolickiej (pisanej wówczas z małej litery) zaproponował Kościołowi papież Pius X w encyklice „Il fermo proposito” w 1905 roku Struktury organizacyjne ukształtowały się dopiero za pontyfikatu Piusa XI. Początkowo AK działała tylko we Włoszech. W Polsce jej początki datują się na 1928 roku, natomiast działalność w całym kraju rozpoczęła się w 1930r, kiedy to kardynał Hlond erygował Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. W tym też roku papież Pius XI zatwierdził polski statut, który obok włoskiego, był jedynym usankcjonowanym przez samego papieża.

Patronem Akcji Katolickiej w Polsce został św. Wojciech, a święto patronalne wyznaczono na Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzone w ostatnią niedzielę listopada. W latach 1930 – 1932 biskupi powoływali Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej. W 1939 roku do AK należało około 750 tys. osób. Czas wojny i okres komunistyczny zaprzepaścił działalność Akcji Katolickiej. Dopiero w 1993 roku, pół wieku po zaprzestaniu działalności, Ojciec Święty Jan Paweł II, w przemówieniu do biskupów polskich przybyłych do Watykanu wskazał, że dobrze by było odnowić w Polsce piękną tradycję Akcji Katolickiej. Powiedział wówczas: „Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przynosiła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła”.

W 1996 roku Prymas Polski kardynał Józef Glemp powołał Akcję Katolicką w Polsce z siedzibą w Warszawie. Zatwierdził również Statut Akcji Katolickiej. Od tego czasu AK prężnie rozwija się w całym kraju.

22 października 2017 roku, w wspomnienie liturgiczne naszego Ojca Świętego, w Archikatedrze Warszawskiej Św. Jana Pawła II został ustanowiony patronem Akcji Katolickiej w Polsce.

Siedzibą AK w Polsce jest Warszawa a w diecezji, stolica diecezji. Biskup Diecezjalny sprawuje opiekę przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego, w naszej diecezji – ks. dr Andrzeja Jędrzejewskiego oraz ks. Grzegorza Wójcika. Akcja Katolicka posiada swój znak, sztandar i hymn – pieśń „My chcemy Boga”.

O nas

Oddział Akcji Katolickiej przy parafii Św. Stefana w Radomiu powstał z inicjatywy Ks. Proboszcza dr. Andrzeja Jędrzejewskiego, który jest Diecezjalnym a zarazem Parafialnym Asystentem Akcji Katolickiej.

W listopadzie 2010 roku powstała grupa inicjatywna celem utworzenia Parafialnego Oddziału, licząca 27 osób.  Parafialny Oddział powołany został w dniu 20 listopada 2011 roku. Obecnie liczy 34 członków zwyczajnych oraz 6 członków wspierających. Członkiem zwyczajnym może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia. Przyjęcie poprzedza roczny staż kandydacki. Mamy też grupę osób sympatyzujących z naszym Stowarzyszeniem, bywają na naszych spotkaniach, jak również uczestniczą w różnych przedsięwzięciach, za co z serca dziękujemy.

Jesteśmy Stowarzyszeniem skupiającym katolików aktywnych, zaangażowanych w życie swojej parafii, a jednocześnie pragnących pogłębiać swoją wiarę oraz wiedzę religijną. Współtworzymy wspólnotowe życie parafii, m.in. dwukrotnie zorganizowaliśmy charytatywny Parafialny Festyn Rodzinny, redagowaliśmy gazetę parafialną „DNI”, współpracujemy z parafialnym oddziałem CARITAS, od miesiąca listopada 2016 roku codziennie na różańcu modlimy się z za młodzież naszej parafii.

Udzielamy się również w Diecezji. Jesteśmy współorganizatorami m.in. Tygodnia Społecznego, Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej pt. „Kocham moją ojczyznę”, który ma na celu wzrost świadomości narodowej młodego pokolenia Polaków i pogłębienie ich miłości do Ojczyzny.

Współorganizując Marsz Dla Życia i Rodziny manifestujemy swoje poparcie dla promowania wartości rodziny oraz ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Aktywnie uczestniczymy w kościelnych i patriotycznych uroczystościach. Naszą duchową formację realizujemy m.in. przez comiesięczne spotkania oraz raz w roku dzień skupienia i dwudniowe rekolekcje. Nie zapominamy również o imprezach rekreacyjnych, organizując chociażby spływy kajakowe.

Zapraszamy na nasze spotkania wszystkich, którzy chcą jeszcze głębiej przeżywać swą wiarę i aktywnie podjąć współodpowiedzialność za parafię, Kościół i środowisko, w którym żyjemy.

Spotkania modlitewne i formacyjne odbywają się w pierwszy czwartek każdego miesiąca o godzinie 18.00. Spotkanie rozpoczyna się mszą świętą, potem jest spotkanie formacyjne w domu parafialnym. Wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniach serdecznie zapraszamy. 

KRÓLUJ  NAM  CHRYSTE

Ksiądz Proboszcz dr Andrzej Jędrzejewski – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej

Skład Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Krzysztof Linowski                     – Prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Anna Grabowska                       – Wiceprezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Maria Warchałowska                  – Sekretarz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Piotr Pauliński                              – Skarbnik Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Beata Pawelec                             – Członek Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Dariusz Sajak                               – Członek Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

Skład Komisji Rewizyjnej

Elwira Skoczek                        – Prezes Komisji Rewizyjnej

Teresa Sakowska                    – Członek Komisji Rewizyjnej

Jadwiga Kaczmarska              – Członek Komisji Rewizyjnej

 

Członkowie POAK

 1. Bogucki Stanisław
 2. Borycka Bożena
 3. Dmitruk Urszula
 4. Gołębiowski Wojciech
 5. Górska Beata
 6. Grabowska Anna
 7. Grabowski Rafał
 8. Jemiołek Ewa
 9. Jeż Dorota
 10. Kaczmarska Jadwiga
 11. Komorowska Katarzyna
 12. Krawczyk Edyta
 13. Kruszewski Marcin
 14. Kubicka Lidia
 15. Linowski Krzysztof
 16. Lipiec Aneta
 17. Majewska Małgorzata
 18. Marczykowski Władysław
 19. Paulińska Aneta
 20. Pauliński Piotr
 21. Pawelec Beata
 22. Połeć Teresa
 23. Rzęśnicka Alina
 24. Sajak Dariusz
 25. Sakowska Teresa
 26. Skoczek Elwira
 27. Sowiźrał Halina
 28. Świniarska Joanna
 29. Świątkowska Barbara
 30. Warchałowska Maria
 31. Warchałowski Paweł
 32. Wójcik Emilia

Członkowie wspierający

 1. Gutknecht Małgorzata
 2. Kozubek Ilona
 3. Lipiec Joanna
 4. Lis Stanisław
 5. Lis Urszula
 6. Pasek Małgorzata
 7. Szlaga Domagała Justyna
 8. Szlaga Robert

Kalendarium działania POAK przy Parafii św. Stefana na 2024 rok 

27 stycznia – Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe Akcji Katolickiej

do 1 marca – etap szkolny Konkursu PiPP

9-10 marca – Rekolekcje Diecezjalne, Rada DIAK

do 18 marca  – etap regionalny Konkursu PiPP

14 kwietnia – Święto Chrztu Polski

26 kwietnia – XIX Diecezjalny Finał KPiPP

maj  –  Marsz dla Życia i Rodziny

14-15 czerwca – Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

10 – 13 lipca – XIII  Rowerowa Pielgrzymka Akcji Katolickiej, Radom – Jasna Góra

18 sierpnia – rocznica śmierci Sługi Bożego ks. R. Kotlarza – uroczystości w Pelagowie

31 sierpnia – XI Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. Ks. Z. Domagały

14 września – Zakończenie pielgrzymki biegowej i rowerowej do grobu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, Warszawa

20 września – Nocne Czuwanie na Świętym Krzyżu

14 października – XXIV Dzień Papieski

22 października – Uroczystość Św. Jana Pawła II, patrona Akcji Katolickiej w Polsce

9 listopada – Ogólnopolski Koncert  Pieśni Patriotycznej, Warszawa

11 listopada – Święto Niepodległości  Polski

23 listopada  – Wigilia Chrystusa Króla Wszechświata

24 listopada – Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata, Święto Patronalne Akcji Katolickiej (uroczystość w parafiach)

Działania o charakterze stałym:

 1. Każdego 28. dnia miesiąca – msza święta w intencji Ojczyzny za wstawiennictwem bł. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz o kanonizację bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w kościele św. Stefana w Radomiu
 2. Każdego 8. dnia miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Wieczystej Adoracji im. świętego Jana Pawła II w Jedlni Kościelnej
 3. W każdą pierwszą sobotę miesiąca – od maja do października – pielgrzymka rowerowa do podradomskich parafii – Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca
Z życia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w 2024 roku
Rekolekcje wielkopostne 2024
W dniach 9-10 marca 2024 roku, w domu rekolekcyjnym Rychu Światło Życie w Dąbrówce n. Pilicą, odbyły się rekolekcje wielkopostne dla Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej. Hasło obecnego roku duszpasterskiego brzmi: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” i ono stanowiło kanwę rozważań tegorocznych rekolekcji. W rekolekcjach uczestniczyła liczna grupa członków Akcji Katolickiej Parafialnego Oddziału z naszej Parafii.
 
 
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie IMG_20240309_102848-2-1024x766.jpg
 
Spotkanie opłatkowe w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, w dniu 27 stycznia 2024 roku.
 
 

Z życia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w 2023 roku

26.11.2023 roku. Święto Chrystusa Króla – patronalne święto Akcji Katolickiej

Każdego roku w uroczystość Chrystusa Króla członkowie Akcji Katolickiej obchodzą swoje patronalne święto. Podobnie było także w tym roku. W tym roku  miejscem spotkania było Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu. W ramach świętowania była uroczysta Eucharystia, którą celebrował ks. bp Marek Solarczyk wraz z diecezjalnym asystentem Akcji Katolickiej ks. Andrzejem Jędrzejewskim oraz asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży ks. Adrianem Jakubiakiem. Były okolicznościowe prezentacje oraz wystąpienie Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej Pani Teresy Połeć, wspólny posiłek, wykład ks. prof. Grzegorza Zielińskiego dotyczący synodalności w Kościele oraz występ laureatów Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej.

Ogólnopolska pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę. 

W dniach 5-8 lipca 2023 roku, po raz dwunasty, odbyła się rowerowa pielgrzymka na Jasną Górę z Radomia, organizowana przez Akcję Katolicką. Głównym organizatorem był wiceprezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Radomiu Jerzy Skórkiewicz wraz z małżonką Katarzyną oraz Beata Pawelec, z naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Z naszego Oddziału w tej pielgrzymce wzięło udział 5 osób oraz kilka osób sympatyzujących z naszym oddziałem.

Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji katolickiej na Jasną Górę

16-17 czerwca 2023 roku odbyła się XXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę pod hasłem „ Z Tobą Matko w Kościele Chrystusa”. W czasie tej pielgrzymki były wykłady, spotkania modlitewne, uroczyste przejście od katedry do klasztoru na Jasną Górę, uroczysta msza święta na Wałach Jasnogórskich, której przewodniczył ks. bp Marek Mendyk, Krajowy Asystent Akcji Katolickiej. Nasz oddział także brał udział w tej pielgrzymce.

Diecezjalne Rekolekcje Akcji Katolickiej w Dąbrówce.

W dniach 18-19 marca 2023 roku w domu rekolekcyjnym Ruchu Światło Życie w Dąbrówce odbyły się rekolekcje dla wszystkich członków Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej.  Hasło przewodnie rekolekcji „Wierzę w Kościół Chrystusowy. Kocham Chrystusowy Kościół”. Głównym prowadzącym był ksiądz Zdzisław Bochniak.

Spotkanie opłatkowe w Jedlni – 14.01.2023 roku

Z życia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w 2022 roku 

Na koniec roku kościelnego, 20.11.2022 roku, przypada Święto Chrystusa Króla. Jest to święto patronalne Akcji Katolickiej. W tym roku, w licznym gronie, członkowie Akcji Katolickiej spotkali się w radomskim seminarium duchownym. 

Koncert Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie – 12.11.2022 roku

Msza święta w 104 rocznicę odzyskania niepodległości – 11.11.2022 roku 

Różaniec oraz msza święta za Ojczyznę w dniu 28 października 2022 roku

28. dnia każdego miesiąca, od ponad roku, jest odprawiana msza święta za Ojczyznę w kościele na Idalinie. Intencjami tych mszy świętych są modlitwy o dobro dla Polski – Ojczyzny naszej oraz kanonizację błogosławionego Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W tym miesiącu głównym celebransem był ksiądz Wojciech Wojtyła. Członkowie Akcji Katolickiej czynnie włączyli się w jej przebieg oraz uczestniczyli w prowadzeniu różańca przed mszą świętą.

Międzynarodowy Turniej Szachowy – Radom 2022 

27 października 2022 roku, w PSP nr 4 w Radomiu odbył się „Uczniowski Turniej Szachowy – Radom 2022”. Do jego organizacji włączył się Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Radomskiej oraz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej na Idalinie. W konkursie wzięło udział blisko 130 uczestników. Konkurs cieszył powodzeniem, przebiegł sprawnie. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody. Niezwykle istotnym elementem tego konkursu był jego międzynarodowy charakter. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był parafialny i diecezjalny asystent Akcji Katolickiej ks. Andrzej Jędrzejewski, współorganizatorem dyrektor szkoły nr 4, Pan Łukasz Zawistowski. Głównym zaś organizatorem był Uczniowski Klub Sportowy Roszada Pana Marka Niedźwieckiego. Nad turniejem patronat piastował Mazowiecki Kurator Oświaty Pani Aurelia Ostrowska.

Apel jasnogórski w Dzień Papieski – 16.10.2022 r.

W tym roku – 2022 w POAK na Idalinie zrodziła się inicjatywa pielgrzymowania rowerowego w pierwsze soboty miesiąca.

7 maja 2022 r. Młodocin

4 czerwca 2022 r. Zakrzew

6.08.2022 r. Jastrzębia

3.09.2022 r. Grzmucin

Pielgrzymka rowerowa do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki 14.09.2022 r. w Warszawie

Pielgrzymka rowerowa do Wysokiego Koła – 1.10.2022 roku