Bierzmowanie (28.05.2014)

28 maja to dzień rocznicy śmierci Prymasa Tysiąclecia, którego pamięć i kult szczególnie pielęgnujemy w naszej parafii. Z reguły w tym dniu, lub w pobliżu tej daty, przeżywamy na Idalinie bierzmowanie. Tak było i w tym roku: ponad osiemdziesięcioro chłopców i dziewcząt z ostatniej klasy gimnazjum przyjęło przez posługę biskupa Henryka Tomasika sakrament bierzmowania. Przygotowywali się do tego gorliwie przez cały ostatni rok szkolny na katechezie i podczas spotkań w kościele. W parafii przygotowanie do bierzmowania prowadził ks. Paweł Lichota. Dziś z dumą i nadzieją patrzyliśmy na nasza młodzież, życząc by Duch Święty rozpalał ich serca ogniem żywej wiary i miłości, by byli radosnymi i odważnymi świadkami Chrystusa. Niech się w nich spełnia wołanie wielkiego Prymasa: „. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości. Musicie ducha hartować i wznosić, aby móc jak orły przelatywać nad graniami w przyszłość naszej Ojczyzny. Będziecie wtedy mogli jak orły przebić się przez wszystkie dziejowe przełomy, wichry i burze, nie dając się spętać żadną niewolą. Pamiętajcie – orły to wolne ptaki, bo szybują wysoko”.