Bierzmowanie 28.05.2015

Prawie osiemdziesięcioro gimnazjalistów z klas trzecich przyjęło przez posługę biskupa Piotra Turzyńskiego sakrament bierzmowania. Najpierw byliśmy świadkami dialogu, w którym ks. proboszcz zaświadczył, że młodzież dobrze przygotowała się do przyjęcia tego sakramentu. Przygotowanie obejmowało trzyletnią katechezę w gimnazjum oraz prowadzone przez ks. Pawła Lichotę regularne spotkania (co najmniej raz w miesiącu) w kościele. Ponadto, kandydaci do bierzmowania, oprócz systematycznego przeżywania niedzielnej mszy św., uczestniczyli w spotkaniach przygotowujących do Światowych Dni Młodzieży w 2016 r.,  rekolekcjach dla młodzieży; widoczny był też ich dość liczny udział na nabożeństwach (Gorzkie żale, droga krzyżowa, nabożeństwa różańcowe, majowe, Apele Jasnogórskie itp.), poświadczany wpisami do specjalnego indeksu bierzmowanych.
W homilii biskup Piotr ukazał Ducha Świętego jako Kogoś bardzo bliskiego, bez którego obecności i daru nie można ani wierzyć, ani się modlić, ani kochać. Duch Święty uczy nas modlitwy i rozlewa miłość w sercach naszych. Jest On też Przyjacielem i swoistym „suflerem” dla młodych, który nie narzuca niczego ale z miłości podpowiada, co robić, jak postępować, jak żyć. Duch Święty daje też odwagę, moc, aby być świadkiem wiary wobec innych. Po homilii zwrócił się ks. biskup do młodzieży z pytaniem: „Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?”. Młodzież odpowiedziała: „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”. Po tym dialogu nastąpił najważniejszy moment liturgii – udzielenie sakramentu bierzmowania.
Nad przygotowaniem młodzieży, a także dzisiejsze, pięknej liturgii czuwał ks. Paweł Lichota. W uroczystości oprócz młodzieży, świadków, rodziców, ks. biskupa i naszych księży uczestniczyli: ks. dziekan Marian Ślusarczyk, ks. Grzegorz Wójcik, asystent Akcji Katolickiej, p. dyrektor PG nr 10 Mirosława Ruta, ks. katecheta Dariusz Laseczka i p. katechetka Ewa Chodyra. Na zakończenie liturgii młodzież podziękowała ks. Biskupowi, rodzicom, księżom i katechetom. Były też życzenia od przedstawicieli parafii dla ks. biskupa Piotra i ks. proboszcza, obchodzących w tym dniu rocznice święceń kapłańskich. 28 maja to także rocznica śmierci kard. Stefana Wyszyńskiego, dlatego przed końcowym błogosławieństwem, uczestnicy liturgii odmówili pod przewodnictwem ks. biskupa modlitwę o beatyfikację Prymasa Tysiąclecia.