Intencje 14-27 stycznia 2018 r.

Godz.

Intencja

Niedziela, 14.01.2018  

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

700 1) Za parafian
830 1) O opiekę Boga dla dzieci, wnuków i całej rodziny Piechotów

2) + Stanisława, Stanisławę Podsiadło

1000 1) + Jana Czyża (25. msza greg.)

2) + Mariannę Wiśniewską w 3. rocz. śm. i za Kazimierza Wiśniewskiego

1200 1) O błogosławieństwo Boga dla Stanisława Grabowskiego w 73. rocz. ur.

2) O opiekę Boga dla Oskara w 6. rocz. ur.

1315 1) O opiekę Boga dla Grażyny i Mariana Figurów z racji 40. rocz. śl.

2) + Jana, Annę, Adama Wolszczaków

1800 1) O opiekę Boga dla wnuków: Julii, Aleksandra, Natalii z racji urodzin

Poniedziałek, 15.01.2018

700 1) + Jana w 10. rocz. śm. i Genowefę Leśniewskich
1700 1) + Jana Czyża (26. msza greg.)
1800 1) + Leokadię, Mariannę, Jana Szymańskich
 

Wtorek, 16.01.2018

700 1) + Władysława i Stanisławę Dygasów
1700 1) O opiekę Boga dla rodziny Sajaków
1800 1) + Jana Czyża (27. msza greg.)

 

Środa, 17.01.2018       

Wspom. ob. św. Antoniego, opata

700 1) + za dusze w czyśćcu cierpiące
1700 1) + Stanisławę Kucharską
1800 1) + Jana Czyża (28. msza greg.)
 

Czwartek, 18.01.2018

700 1)
1700 1) + Zofię Zając w 7. rocz. śm.
1800 1) + Jana Czyża (29. msza greg.)
 

Piątek, 19.01.2018

Wspom. ob. św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

700 1)
1700 1) + Józefę i Antoniego Trybułów i za Zbigniewa Jandułę
1800 1) + Jana Czyża (30. msza greg.)

2) + Henryka Bojka

 

Sobota, 20.01.2018

700 1) + Jana Podsiedlika w 1. rocz. śm.
1700 1) + Hannę, Zygmunta Szyców
1800 1) + Zofię, Irenę, Michała Burskich, Helenę, Kazimierza Łubińskich, Iwonę Bilip

Niedziela, 21.01.2018 r. III Ndz. Zwykła roku B

700 1) Za parafian
830 1) + Mariana Janikowskiego, Stefana, Janinę Jankowskich

2) + Antoninę, Stanisława, Jerzego Gabrysiaków, zm. z rodz. Gabrysiaków

3) + Mariannę, Jana Zagrodników, Stanisławę Falkiewicz, Antoninę Kupidurę

1000 1) Dz.-bł. w 18. rocz. ur. Kacpra Paulińskiego

2) + Janinę, Ryszarda Wasików

1200 1) Dz.-bł. o błogosławieństwo Boga i opiekę Matki Bożej Niezawodnej Nadziei dla Anny i Grzegorza Zaleszczyków i dla ich syna Franciszka

2) + Stanisława Celi w 9. rocz. śm., za Mariannę Celi i Mariana Witaszka

1315 1) O opiekę Boga dla Kazimiery Kąckiej z racji 90. rocz. ur.

2) + Ryszarda Wojciechowskiego

3) + Stefana, Reginę Walkiewiczów

1800 1) + Jana, Marię, Aleksandra Sobaniów

Poniedziałek, 22.01.2018 r.

700 1) O opiekę Boga dla Kazimiery Kąckiej z racji 90. rocz. ur.
1700 1) + Mariana Wasika w 6. rocz. śm.
1800 1) + Janusza Bińkowskiego
 

Wtorek, 23.01.2018 r.

700 1) + Jana Pyrzynę w 21. rocz. śm., Bonifacego, Rozalię Pyrzynów i Zygmunta Trybuła
1700 1) + Leszka Koryckiego w 8. rocz. śm., Janinę, Józefa, Edwarda Koryckich
1800 1) + Mariana Grygla w 30. rocz. śm.

Środa, 24.01.2018 r. św. Franciszka Salezego, bpa i dra Kościoła

700 1) + Michała Kitę w 2. rocz. śm.
1700 1) + Genowefę, Józefa Wójcickich, Józefa Skórzyńskiego

2) + Józefa Chojnackiego (od Leokadii Ławniczek)

1800 1) + Jana Skowrońskiego
 

Czwartek, 25.01.2018 r. Święto nawrócenia św. Pawła

700 1) O opiekę Boga dla Marianny Grzyb
1700 1) + Jana Dąbrowskiego
1800 1) + Stanisławę, Antoniego Koryckich
 

Piątek, 26.01.2018 r. Wspom. bpów Tytusa i Tymoteusza

700 1) O opiekę Boga dla Marianny Grzyb
1700 1) + Mariana Lisa, Zofię i Józefa Bednarczyków
1800 1) + Jerzego Skroka
 

Sobota, 27.01.2018 r.

700 1) O opiekę Boga dla Marianny Grzyb
1700 1) O opiekę Boga dla rodziny Winiarczyków, dla dzieci, wnuków i prawnuków
1800 1) + Tadeusza, Jana, Franciszkę, Natalię Marków

2)