Intencje 25 lutego 2018 r. – 3 marca 2018 r.

Godz.

Intencja

Niedziela, 25.02.2018 r.

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

700 1) Za parafian

2) O błog. Boga i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Martyny, Andrzeja i Franciszka

830 1) + Stefana w 5. rocz. śm., Janinę Jankowskich i Mariana Janikowskiego

2) + Tomasza Jamkę w 1. rocz. śm. (od rodziców i siostry Katarzyny z mężem i Hanusią)

3) + Jerzego Wójcika (od sąsiadów z ul. Matejki)

1000 1) + Wojciecha Kowalczyka ( 28. msza greg.)

2) + Stanisława Tomczyka ( 7. msza greg.)

3) + Marię Dobrowolską ( 25. msza greg.)

1200 1) O błog. Boga w 30. rocz. ur. dla Katarzyny i o błog. i opiekę Boga dla całej rodziny

2) + Krystynę Czyż (od dzieci)

3) + Annę Młodawską w 2. rocz. śm.

1315 1) + Rajmunda Okólskiego w 1. rocz. śm.

2) + Mirosława Mnicha

3) + Stanisławę, Jana Uklejów i Danutę Żochowską

1800 1) + Wacława, Kazimierza, Józefę Podsiadłych
 

Poniedziałek, 26.02.2018 r.

 

700 1) + Wojciecha Kowalczyka ( 29. msza greg.)

2) + Marię Dobrowolską ( 26. msza greg.)

1700 1) + Henryka Cisa w 11. rocz. śm., Genowefę, Józefa, Edwarda Jamków, Mariannę, Stanisława Cisów

2) + Andrzeja w 4. rocz. śm. i Stanisława Małeckich

1800 1) + Henryka Cygana w 1. rocz. śm.

2) + Stanisława Tomczyka ( 8. msza greg.)

   

Wtorek, 27.02.2018 r.

 

700 1) + Stanisława Tomczyka ( 9. msza greg.)

2) + Marię Dobrowolską ( 27. msza greg.)

1700 1) + Agnieszkę, Annę, Wincentego Nowotników

2) + Elżbietę Brodowską w 1. rocz. śm.

3) + Krystynę Czyż

1800 1) + Henryka Muchę i zm. z rodz. Muchów i Grzeszczyków

2) + Wojciecha Kowalczyka ( 30. msza greg.)

 

Środa, 28.02.2018 r.

 

700 1) + Stanisława Tomczyka ( 10. msza greg.)

2) + Marię Dobrowolską ( 28. msza greg.)

1700 1) + Stanisławę w 4. rocz. śm. i Jana Nogajów

2) + Romana Kiragę

1800 1) O beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego

2) + Józefa Stawarza

   

Czwartek, 01.03.2018 r.

 

700 1) + Stanisława Tomczyka ( 11. msza greg.)

2) + Marię Dobrowolską ( 29. msza greg.)

1700 1) + Kazimierza w 3. rocz. śm. i Mariannę Wiśniewskich

2) + Zofię Seremak w 3. rocz. śm.

1800 1) O powołania

2) + Adama Kazimierskiego w 3. rocz. śm.

   

Piątek, 02.03.2018 r.

 

700 1) + Stanisława Tomczyka ( 12. msza greg.)

2) + Marię Dobrowolską ( 30. msza greg.)

1700 1) O opiekę Boga dla Janiny w 85. rocz. ur. i o błog. Boga dla całej rodziny

2) + Stanisława, Stefana, Mieczysława Mędrków i Danutę Piasek

1800 1) + Jana, Leokadię, Mariannę Szymańskich

2) + Helenę i Jana Golusów (z racji imienin Heleny)

   

Sobota, 03.03.2018 r.

 

700 1) KŻR

2) + Wojciecha Kowalczyka

1400 Chrzest
1700 1) + Adama, Helenę, Wiesława, Mariana Czubaków

2) + Stanisławę, Stanisława, Ewę, Stanisłąwa Pawelców i zm. z rodz. Pawelców

1800 1) + Halinę Stachurską w 8. rocz. śm.

2) + Kazimierza Jaraszka

3) + Stanisława Tomczyka ( 13. msza greg.)