Intencje mszalne 16-22 czerwca 2019 r.

Godz.

Intencja

Św. Brata Alberta Chmielowskiego

Niedziela, 16.06.2019 r.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

700 1) + Mariannę Trybuł
830 1) + Jana Kopcińskiego w rocz. śm.

2) + Wacława, Janinę, Bogdana Kobusów oraz Anielę i Antoniego Maciejewskich

1000 1) O błog. Boga dla Janiny Choroś w 90. rocz. ur.

2) Dz.-bł. w 45. rocz. śl. Aleksandry i Tadeusza Mroczków oraz o błogosławieństwo Boga dla dzieci i wnuczków

3) Dz.-bł. w 18. rocz. ur. Zuzanny Ratyńskiej

1200 1) O błog. Boga dla rodziny Państwa Sajaków

2) O błog. Boga dla Miłosza Tyczyńskiego w 15. rocz. ur.

3) O błog. Boga dla Leny Ciesielskiej w 7. rocz. ur.

1315 1) + Zofię, Stanisława, Janinę Bernasiów

2) + Stefana Maciejewskiego

3) + Jana, Józefa Oleksiewiczów, Jana i Janinę Karczewskich

1800 1) + Jana i Helenę Golusów

Poniedziałek, 17.06.2019 r.

Św. Brata Alberta Chmielowskiego

700 1) + za dusze w czyśćcu cierpiące

2) + Zygmunta Kowalczyka w 7. dz. po śm.

1700 1) + Marię i Ryszarda Kosiorów

2) + Stanisława, Stefanię, Władysława, Agnieszkę, Jana, Józefę Grzybów

1800 1) + Mariannę Kilianek oraz zm. z rodz. Wnuków i Kilianków

2) + Bolesława Postka i Romualda Kordzińskiego

3) + Wandę, Józefa Koryckich, Kazimierza Wziątka oraz Władysława i Zofię Wąsików

 

Wtorek, 18.06.2019 r.

700 1) + Halinę Mikołajczyk

2) + Elżbietę, Stanisławę, Kazimierza Grabców, Tadeusza, Kazimierę, Tomasza Kulińskich, Danutę Żochowską oraz Stanisławę Ukleję

1700 1) + Kazimierza Pawlaka, Stanisławę i Jakuba Baranów

2) + Stanisława (w 21. rocz. śm.) oraz Anielę i Jana Szymczaków

1800 1) + Wandę, Władysława Ambrozików, Elżbietę, Radosława Tokarskich

2) + Stanisławę (w rocz. śm.) i Stanisława Piaseckich

Środa, 19.06.2019 r.

700 1) + Alinę Banasiak

2) + Jadwigę (w 2. rocz. śm.) i Aleksandra Figurów oraz Tadeusza i Stanisławę Białkowskich

900 1) MSZA NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE PARAFII
1700 1) O błog. Boga dla Izabeli i Sebastiana w 15. rocz. śl. oraz dla całej rodziny

2) + Kazimierza Płazę

3) + Mariannę, Antoniego, Mieczysława, Henryka, Bronisława Staniosów

1800 1) O błog. Boga i prowadzenie Ducha Świętego dla Klaudii w 18. rocz. ur.

2) + Jana Balana

 

Czwartek, 20.06.2019 r.

NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

700 1) + Janinę, Stanisława, Kazimierza, Annę, Józefa Kopytów
830 1) + Jana Malickiego

2) + Mariannę, Józefa, Jana, Stanisława Tęczów

3) + Jana, Piotra Sobaniów

1000 ZA PARAFIAN
1800 1) O błog. Boga dla Doroty i Kamila z racji 20. rocz. śl.
 

Piątek, 21.06.2019 r.

Św. Alojzego Gonzagi

700 1) O błog. Boga dla Anety Jaguś w 30. rocz. ur. oraz dla całej rodziny

2) + Tadeusza Sieradza i Jana Zagórskiego

1700 1) + Grzegorza Jandułę

2) + Stanisława, Aleksandrę Durasiewiczów oraz zm. z rodz. Durasiewiczów

3) + Bożenę (w 1. rocz. śm.), Tadeusza, Wojciecha Kowalczyków, Jadwigę Szpak, Jacka Skibę

1800 1) + Edwarda, Czesława, Zdzisława i Piotra Szczodrego oraz zm. z rodz. Szczodrych i Kenclów

2) + Jana, Danutę Figurów, Władysława i Stanisławę Śliwińskich

3) + Stanisława, Krystynę Grabowskich oraz zm. z rodz. Grabowskich

 

Sobota, 22.06.2019 r.

700 1) + za dusze w czyśćcu cierpiące

2) + Annę Kołodziej w 4. rocz. śm.

1600 Ślub: Natalia i Patryk
1700 1) O błog. Boga dla Emilii Gregorczyk z racji 35. rocz. ur. oraz dla całej rodziny

2) + Krystynę, Adolfa i Adama Banasiaków

3) + Jana Drózda, Stanisława, Władysława Lisów

1800 1) + Jana Tomczyka i Józefa Kutyłę

2) + Jana, Krystynę Czyżów