Intencje mszalne 29 kwietnia – 5 maja 2018 r.

 

Godz.

 

Intencja

 

Niedziela, 29.04.2018 r.

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

700 1) O łaskę zdrowia dla Zofii Niewiadomskiej

2) + Marię Dobrowolską

830 1) Dz.-bł. w intencji Marioli i Andrzeja z racji 30. rocz. śl. oraz o opiekę MB dla Marioli w 50. rocz. ur.

2) + Irenę, Jana, Janinę Tarasińskich

3) + Zenona, Artura, Leszka Grabowskich

1000 1) O opiekę Boga dla Barbary z racji 80. rocz. ur.

2) O opiekę Boga dla Kacperka w 1. rocz. ur.

3) O opiekę Boga dla Celiny, Zenona Wójcikowskich w 47. rocz. śl. i o błog. Boga dla dzieci i wnuków

1200 1) O opiekę Boga i Jego błog. dla Stanisławy Pluty w 80. rocz. ur.

2) O opiekę Boga dla Marii, Bogdana Plutów w 30. rocz. śl.

3) + Józefę, Stanisława Banaszkiewiczów, Jana i Krystynę Czyżów

1315 1) + Janusza Nogaja

2) + Jana Dygasa w 9. rocz. śm.

3) + Karola, Józefę, Józefa i Zdzisława Mitalów

1800 1) + Agnieszkę, Stanisława, Weronikę Jakubowskich
 

Poniedziałek, 30.04.2018 r.

700 1) + Mariana Farynę
1700 1) O opiekę Boga dla Marianny Grzyb

2) + Roberta Chojnackiego, Stefana, Władysławę Łyżwińskich

1800 1) + Celinę Walczak w 17. rocz. śm.

2) + Alicję, Józefa Łabów oraz zm. z rodz. Łabów

   

Wtorek, 01.05.2018 r. św. Józefa, robotnika

700 1) O opiekę Boga dla Marianny Grzyb

2) + Zygmunta Jandułę (1. msza gregoriańska)

1700 1) O błog. Boga i opiekę MB dla Bonifacego w 70. rocz. ur.

2) + Kazimierza Niewiadomskiego (1. msza gregoriańska)

1800 1) + Stanisławę, Stanisława Podsiadłych

2) + Józefę, Stanisława, Ryszarda, Stanisława Osowskich

 

Środa, 02.05.2018 r. św. Atanazego

700 1) O opiekę Boga dla Marianny Grzyb
1600 Ślub:  Michał Zieliński

Olga Faliszewska

1700 1) + Zygmunta Jandułę (2. msza gregoriańska)

2) + Jadwigę Gębczyk w 3. rocz. śm.

1800 1) + Kazimierza Niewiadomskiego (2. msza gregoriańska)

2) + Janinę, Bolesława Żaków

   

Czwartek, 03.05.2018 r.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ

MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI

700 1) + Zygmunta Jandułę (3. msza gregoriańska)

2) + Stanisława, Jana, Stanisławę Chrzanowskich

830 1) + Juliannę, Stanisława Kordylasów

2) + Zofię, Władysława, Mariana, Elżbietę Jamków, Anielę, Stanisława Szymańskich

3) + Kazimierza Niewiadomskiego (3. msza gregoriańska)

1000 1) O opiekę Boga dla Filipka Liska w 1. rocz. ur.

2) W int. Ojczyzny

3) + Stanisława, Mariannę Celi i Mariana Witaszka

1200 1) O opiekę Boga dla Oliwii z racji 18. rocz. ur.

2) O opiekę Boga dla Wiesławy Strzeleckiej z racji 80. rocz. ur. i 60. rocz. ur. syna Zenona

3) + Mariana, Mariannę, Stanisława Sulimów

1315 1) O opiekę Boga dla Krystyny i Andrzeja Kurpów z racji 35. rocz. śl. i o błog. Boga dla dzieci

2) + Grzegorza Nachyłę, Jadwigę, Franciszka Sochów, Jolantę, Henryka Pawelczyków

1800 1) + Genowefę, Piotra, Henryka Domagałów
   

Piątek, 04.05.2018 r. św. Floriana

700 1) O światło i dary Ducha Św. dla Przemysława Dygasa na czas matury

2) + Kazimierza Niewiadomskiego (4. msza gregoriańska)

1700 1) + Zygmunta Jandułę (4. msza gregoriańska)

2) + Józefę, Franciszka Chojnackich, Jana, Rozalię Koryckich

1800 1) + Kazimierza Niewiadomskiego

2) + Jana, Józefę, Barbarę Małeckich

   

Sobota, 05.05.2018 r.

700 1) KŻR

2) + Zygmunta Jandułę (5. msza gregoriańska)

1700 1) + Kazimierza Niewiadomskiego (5. msza gregoriańska)

2) + Ewę, Józefa Michalaków, Jana Tomczyka

1800 1) O opiekę Boga dla Piotra w 20. rocz. ur. i dla Michała w 24. rocz. ur.

2) O opiekę Boga dla Agaty i Rafała w 1. rocz. śl. oraz o błog. Boga dla Zuzi w 2. rocz. ur.