Intencje mszalne 3-9 marca 2019 r.

Godz.

Intencja

Niedziela, 03.03.2019 r.

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

700 1) + Helenę Foremniak
830 1) + Krystynę Czyż (19. msza gr.)

2) + Józefę, Annę, Mariannę Oczujdów

3) + Wiktorię Cebulę i Witolda Sałka

1000 1) O błog. Boga dla Kazimierza w 72. rocz. ur.

2) O błog. Boga dla Władysławy Tomczyk z racji 90. rocz. ur.

3) + Adama Ślipskiego (15. msza gr.)

1200 1) O błog. Boga dla Natalii Szparag w 18. rocz. ur.

2) O błog. Boga i opiekę Matki Bożej dla Mikołaja Kaczmarczyka w 18. rocz. ur.

3) Dz.-bł. w 70. rocz. ur. Kazimiery z prośbą o błog. Boga, zdrowie oraz potrzebne łaski i opiekę NMP dla całej rodziny

4) Dz.-bł. w 18. rocz. ur. Weroniki Jęczkowiak oraz w 14. rocz. ur. Julii

1315 1) O błog. Boga oraz dary Ducha Świętego dla Julii w 13. rocz. ur.

2) + Tadeusza Komorowskiego w 12. rocz. śm.

3) + Zofię (w 5. rocz. śm.) i Mieczysława Wierzbickich

1800 1) + Mariana Dziedzica (3. msza gr.)

Poniedziałek, 04.03.2019 r.

Uroczystość św. Kazimierza, patrona diecezji radomskiej

700 1) + Krystynę Czyż (20. msza gr.)

2) + Franciszka Sołśnię

900 Msza PSP 4 w uroczystość św. Kazimierza
1700 1) + Mariana Dziedzica (4. msza gr.)

2) + Kazimierza Jaraszka

3) + Krystynę Kaczmarczyk

1800 1) O błog. Boga dla Kazimiery Nędzi

2) + Jana Skórzyńskiego oraz zm. z rodz. Skórzyńskich

3) + Adama Ślipskiego (16. msza gr.)

 

Wtorek, 05.03.2019 r.

700 1) + Zygmunta Jandułę w 10. rocz. śm.

2) + Janinę, Zygmunta, Janinę, Jana Ostrowskich, Teklę, Jana Zielińskich

1700 1) + Krystynę Czyż (21. msza gr.)

2) + Zofię, Mariana Rybińskich i dusze w czyśćcu cierpiące

3) + Bogumiłę Giermakowską

1800 1) + Mariana Dziedzica (5. msza gr.)

2) + Marię Kwiatkowską

3) + Adama Ślipskiego (17. msza gr.)

Środa, 06.03.2019 r.

ŚRODA POPIELCOWA

700 1) + Kazimierza Pawlaka

2) + Eugeniusza Bieleckiego w 3. rocz. śm.

1000 1) + za dusze w czyśćcu cierpiące

2) + Krystynę Winiarską

1200 Msza dla młodzieży przeżywającej rekolekcje
1700 1) + Krystynę Czyż (22. msza gr.)

2) + Józefa, Mariannę, Henryka, Zenona Bednarczyków

3) + Adama Ślipskiego (18. msza gr.)

1800 1) + Mariana Dziedzica (6. msza gr.)

2) + Karola, Romana, Marię, Jana Cieślików

3) + Kazimierę i Zofię Niewiadomskie

 

Czwartek, 07.03.2019 r.

700 1) + Mariana Dziedzica (7. msza gr.)
1700 1) + Krystynę Czyż (23. msza gr.)

2) + Helenę, Stanisława Chojnackich, Franciszka Batora, Zdzisława Bednarczyka

1800 1) O powołania

2) O błog. Boga i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla Teresy Połeć w rocz. ur.

3) + Adama Ślipskiego (19. msza gr.)

 

Piątek, 08.03.2019 r.

700 1) + Adama Ślipskiego (20. msza gr.)

2) + Mariannę Wolszczak

1700 1) O łaskę zdrowia, potrzebne łaski i błog. Boga dla całej rodziny

2) + Mariana Dziedzica (8. msza gr.)

3) + Annę, Jana Wnukowskich, Ewę Kowalczyk

1800 1) + Krystynę Czyż (24. msza gr.)

2) + Damiana Brodowskiego

 

Sobota, 09.03.2019 r.

700 1) + Krystynę Czyż (25. msza gr.)

2) + Adama Ślipskiego (21. msza gr.)

1700 1) + Bogdana (w 3. rocz. śm.), Henryka, Stanisława, Janinę Madejskich

2) + Jana, Kazimierę, Maksymiliana, Radosława Marków, Jana, Kazimierza Banasików

1800 1) Dz-bł. w 85. rocz. ur. Czesława Liska

2) + Helenę Tatar, Stanisława Krzemińskiego

3) + Mariana Dziedzica (9. msza gr.)