JERYCHO RODZIN W PARAFII ŚW. STEFANA 25-26.10.2021. PROGRAM

Bardzo ważnym wydarzeniem w naszej parafii będzie cała doba modlitewnego czuwania – Jerycho Rodzin w intencji naszych rodzin. Nazwa Jerycho Rodzin nawiązuje do cudownego zdobycia Jerycha przez pielgrzymujący Lud Boży Starego Testamentu. W Księdze Jozuego czytamy: „Jerycho było silnie umocnione i zamknięte przed Izraelitami. (…) I rzekł Pan do Jozuego: «Spójrz, Ja daję w twoje ręce Jerycho (…). Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury rozpadły się na miejscu (Joz 6,1-5.20). Był to szczególny znak działania Pana Boga. Jerycho Rodzin to nieustanna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem: modlitwa wynagradzająca za grzechy świata i każdego z nas oraz modlitwa błagalna o łaskę odnowy duchowej naszych serc, rodzin, dzieci, młodzieży oraz kapłanów i osób życia konsekrowanego. Będziemy adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, spotykać się na Eucharystii, odmawiać różaniec. Modlić się będziemy przede wszystkim w następujących intencjach:
·      o świętość i nierozerwalność małżeństw i rodzin,
·      o dobre przygotowanie młodzieży i narzeczonych do sakramentu małżeństwa,
·      o poszanowanie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci,
·      o dobre wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinach,
·      o poszanowanie ludzi starszych i chorych w rodzinie,
·      o poszanowanie w bliższej i dalszej rodzinie,
·      o poszanowanie godności mężczyzn i kobiet,
·      przebłaganie Boga za nieposzanowanie życia człowieka oraz godności i nierozerwalności małżeństwa,
·      o odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny,
·      o ochronę przed ideologią gender niszczącą dzieci, małżeństwa i rodziny.

Bardzo serdecznie zapraszam do jak najgorliwszego przeżycia tego czasu. Niech to będzie wielka modlitwa całej parafii w intencji naszych rodzin. Poniżej zamieszczamy szczegółowy program.

25 października 2021
17.45. – Wprowadzenie Obrazu Matki Bożej Świętorodzinnej ze Studzianny i relikwii
18.00 – Msza święta o świętość małżeństw i rodzin w parafii (przewodniczenie i homilia: ks. dr Marek Adamczyk, Rektor WSD w Radomiu)
19.00 – Adoracja w intencji świętości, nierozerwalności i sakramentalności małżeństwa
20.00 – Różaniec ze świętą Joanną Berettą Molla – Część I. Tajemnice Radosne (prowadzi KŻR)
21.00 Apel Jasnogórski. Adoracja młodzieży i narzeczonych w intencji rodziców i swoich przyszłych rodzin (prowadzi młodzież)
22.00 Adoracja o poszanowanie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci z wynagrodzeniem za grzechy przeciwko życiu (prowadzi Akcja Katolicka)
23.00. Adoracja z rozważaniem o świętości małżeństwa (prowadzi Domowy Kościół)

26 października 2021
24.00 – Msza święta z modlitwą rodziców za dzieci

Adoracja dla mieszkańców następujących ulic:
1.00
Borowa, Idalińska, Jarzębinowa, Kalinowa, Ku Słońcu, Łomżyńska, Pogodna.
2.00 – Różaniec ze świętą Joanną Berettą Molla – Część II. Tajemnice Światła
Gałczyńskiego, Gojawiczyńskiej, Jackiewiczowej, Kasprowicza, Korczaka, Makuszyńskiego, Nałkowskiej.
3.00
Biała, Bliska, Piękna, Przejazd, Rzeszowska.
4.00
Bluszczowa, Brzechwy, Bursztynowa, Diamentowa, Indycza, Perłowa, Szmaragdowa, Zamknięta.
5.00
Gdańska, Gliwicka, Gnieźnieńska, Połabska, Starachowicka, Świerkowa 47, Wiosenna.
6.00 (od 6.40 jutrznia)
Błękitna, Bystra, Inspektowa, Skaryszewska, Skrzydlata, Lawendowa.
7.00 Msza św.
7.30 – Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8.00 Adoracja z osobami starszymi (modlitwa za dzieci, wnuki, podziękowanie za małżeństwo) oraz ulice:
Kmicica, Malenicka, Oleńki, Poziomkowa, Rzeckiego, Tęczowa.
9.00
Różaniec ze świętą Joanną Berettą Molla – Część III. Tajemnice Bolesne. Prowadzą KŻR oraz ulice:
Artezyjska, Długosza, Janiszpolska, Wodociągowa, Źródłowa
10.00
Adoracja za teściów i teściowe, synowe i zięciów oraz ulice:
Iwaszkiewicza, Jagodowa, Ludowa, Mazowiecka, Równoległa, Wiertnicza.
11.00
Adoracja żon i matek oraz ulice: Laskowa, Sadowa, Willowa,Wiśniowa.
12.00
Adoracja mężczyzn: mężów, ojców oraz ulice:
Matejki, Naruszewicza, Sarnowicza, Syrokomli.
13.00
Adoracja dzieci za rodziców oraz ulice:
Radomskiego, Wyścigowa.
14.00
Słowackiego, Tuwima, Śnieżna, Reymonta.
15.00
Koronka do Miłosierdzia Bożego.
Adoracja wynagradzająca za grzechy przeciwko świętości, czystości i nierozerwalności małżeństwa.
15.30-16.30
Różaniec ze świętą Joanną Berettą Molla – Część IV. Tajemnice Chwalebne (prowadzą KŻR)
16.30 Msza święta z zawierzeniem rodzin Świętej Rodzinie (przewodniczenie i homilia ks. dr Sławomir Adamczyk)