Księże Wiesiu – DZIĘKUJEMY!!!

W sobotę 25 czerwca Ks. Biskup podziękował za 4 lata pracy duszpasterskiej w naszej parafii ks. Wiesławowi Janowskiemu, mianując go jednocześnie wikariuszem parafii św. Krzyża w Kozienicach.W Kozienicach powinni się cieszyć, w naszej parafii była to „smutna” niedziela. Było dużo łez, wzruszeń ale przede wszystkim wdzięczności za cztery lata bardzo gorliwej posługi. Ks. Wiesław oprócz sprawowania Eucharystii i innych sakramentów, katechizacji i głoszenia Słowa Bożego na ambonie, pozostanie w naszej pamięci m.in. jako przewodnik grupy 12b Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, opiekun ministrantów i Zawiszaków oraz dziecięcej scholi „Soli Deo”. Dzieci, które w ciągu tych czterech lat przystąpiły do I Komunii św., będą wspominać ks. Wiesława jako tego, który poświęcił bardzo dużo serca i czasu, by jej jak najlepiej przygotować do tego wielkiego wydarzenia. Kapłańską gorliwość łączył z wielką pogodą ducha, życzliwością, otwartością na każdego człowieka. Takiego zapamiętamy ks. Wiesława. Jesteśmy przekonani, że te przymioty zjednają mu wielką życzliwość nowych Parafian a współpraca z Bożą łaską przyniesie piękne owoce dalszego kapłańskiego życia. Księże Wiesiu, jeszcze raz dziękujemy, będziemy pamiętać, zabierz też w sercu swoim Idalin z zawsze Ci tu życzliwymi ludźmi.