„Miecz obosieczny” w Resursie i w więzieniu 9, 17.10

Nasz amatorski młodzieżowy teatr, kierowany przez ks. Marka, staje się coraz bardziej znany i doceniany w Radomiu. Wyrazem tego jest zaproszenie naszych młodych aktorów do wystawienia sztuki pt. „Miecz obosieczny”  na głównej scenie Resursy Obywatelskiej w ramach VIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej (9.10). Tydzień później (17.10), ten sam spektakl młodzież z parafii św. Stefana wystawiła w Areszcie Śledczym w Radomiu. Scenariusz przedstawienia opiera się na dramacie Jerzego Zawieyskiego. Opowiada on o historii monarchii brytyjskiej pod rządami króla Henryka VIII i przypomina niezłomną postawę Tomasza Morusa, który za sprzeciw królowi zapłacił cenę własnego życia, zachował jednak wierność sumieniu i osiągnął najważniejszy cel każdego człowieka, jakim jest świętość. Wizyta w areszcie śledczym była także okazją dla idalińskiej młodzieży do dostrzeżenia Chrystusa w drugim człowieku – bowiem nawet w odbywającym karę więzienia należy zapragnąć dostrzec Oblicze Boga, który wciąż domaga się naszego świadectwa wiary. Spektakl był nie tylko ważnym przesłaniem dla osadzonych w areszcie. Także młodzi aktorzy wynieśli z tego spotkania ważne doświadczenie, które ułatwiło spojrzenie na każdego bez wyjątku z miłosierdziem, na wzór samego Chrystusa.

info: Dominik Wieczorek