Niedziela Palmowa 29.03.2015

Liturgia ostatniej niedzieli Wielkiego Postu łączy w sobie dwie przeciwstawne treści: chwałę i radość triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy oraz cierpienie i upokorzenie umęczonego Jezusa; okrzyki „Hosanna” i „ukrzyżuj”. Jest to zarazem niedziela Palmowa i Niedziela Męki Pańskiej. Tak było i w naszym kościele. Uroczysty i radosny charakter pierwszej części liturgii uwidocznił się szczególnie podczas mszy św. o 12., kiedy tłumy dzieci śpiewały i wznosiły wysoko palmy w procesji na cześć Pana Jezusa. Później, jak na wszystkich innych mszach świętych, w skupieniu wsłuchiwaliśmy się w czytaną na role Ewangelię o Męce Pańskiej.