Odpust parafialny 3.08.2023

Za nami uroczystość odpustowa, w której łączymy dwóch naszych patronów: św. Stefana, diakona, pierwszego męczennika, patrona naszej parafii. W polskim przekładzie Nowego Testamentu używane jest spolszczone brzmienie „Szczepan”. Był to młodzieniec „pełen łaski i mocy”, o płomiennej wierze, gorliwie głosił Słowo Boże. Ostatnie kazanie Stefana w Sanhedrynie wywołało nienawiść Żydów. Został oskarżony o bluźnierstwo, wyprowadzony na przedmieścia Jerozolimy i ukamienowany jako pierwszy z wyznawców Chrystusa (Dz 7, 1-60). Pod gradem kamieni modlił się do ostatniej chwili za swoich morderców. Ciało „pogrzebali ludzie bogobojni”. Uroczystość odnalezienia relikwii św. Stefana przed soborem Watykańskim II obchodzono właśnie 3 sierpnia. 3 sierpnia to również dzień urodzin a także święceń kapłańskich bł. Stefana Wyszyńskiego i to z tego względu od samego początku istnienia parafii, na 3 sierpnia wyznaczony został dzień odpustu, choć w posoborowym kalendarzu liturgicznym nie było już żadnego wspomnienia św. Stefana (Szczepana). Obecnie, gdy możemy już cieszyć się wyniesieniem do chwały ołtarzy bł. Stefana Wyszyńskiego, będziemy odpust ku jego czci obchodzić w liturgiczne wspomnienie 28 maja, zaś ku czci św. Stefana (Szczepana) 26 grudnia.

Za zdjęcia zamieszczone w galerii dziękujemy Pawłowi Kielochowi

Poniżej relacja red. Radosława Mizery z Radia „Plus”: 

– Niech bł. Stefan Wyszyński wyprosi, aby nie doszło do nienawiści społecznej pomiędzy nami, wobec nowych, czekających nas wyborów! – mówił abp Wacław Depo, który wieczorem, 3 sierpnia celebrował Mszę świętą w sanktuarium bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w Radomiu. Wierni parafii św. Stefana chodzili tego dnia odpust parafialny. Ponadto wspólnota parafialna w tym roku obchodzi jubileusz 35-lecia powstania.

Abp Wacław Depo mówił w homilii, że gromadząc się w uroczystość odpustową w kościele zbudowanym na wzór bazyliki rzymskiej Santa Maria in Trastevere i dedykowanym bł. Stefana kard. Wyszyńskiego, trwamy w dziękczynieniu za dar jego beatyfikacji. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że Kościół nie wyniósł na ołtarze naszego rodaka za przypisywane mu przywództwo polityczne przeciwko systemom jakimi są komunizm czy nawet ateizm ale za maksymalną wierność łasce Boga, która każdemu człowieka daje już dzisiaj możliwość uczestniczenia w wielkich działach Boga, jakimi są zwycięstwo Chrystusa nad złem i śmiercią poprzez tajemnicę zmartwychwstania – mówił metropolita częstochowski.

Dalej pytał, czym jest droga beatyfikacji ku kanonizacji bł. kardynała Stefan Wyszyńskiego i do czego nas wzywa? Na pierwszym miejscu – jak mówił – powinno być zawierzenie siebie Bogu na wzór Matki Bożej. Abp Depo mówił, że Ona jest Matką, która uczy nas ewangelicznej wiary w Chrystusa. – I Radom może być dumny z tego, wobec całej Polski i Kościoła, że po 6 latach internowania, tym razem obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, Ona powróciła na szlak nawiedzenia, właśnie 18 czerwca 1972 roku, przed miejscową katedrą. Prymas Polski mówił wówczas, że Kościół musi mieć Matkę – przypomniał celebrans.

Abp Depo wyraził radość, że duża grupa polskiej młodzieży wraz z biskupami i duszpasterzami przebywa w Lizbonie na Światowych Dniach Młodzieży. – I chcemy, aby to dziedzictwo wiary, które z pomocą Ducha Świętego, będzie tam przekazywane, zostało wniesione w przez nich w naszą przyszłość, wierność Bogu, Chrystusowi i Kościołowi. Niestety, od przeszło 20 lat, wciąż słyszymy: wierzę w Boga, ale nie wierzę w Kościół. Wierzę w Chrystusa, ale nie wierzę w Kościół, bo jest w nim wiele zła, grzechu, czy przestępstw. Trzeba przypomnieć, że nie ma Chrystusa poza Kościołem i nie ma Kościoła bez Chrystusa! To jest nasza droga! I w tym jest nasze zwycięstwo! – podkreślał abp Wacław Depo.

Na koniec modlił do bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego, aby wyprosił, żeby „nie doszło do nienawiści społecznej pomiędzy nami wobec nowych, czekających nas wyborów”. – O to prosił kardynał w swoim testamencie, jeszcze w latach 60-tych ubiegłego wieku. Nasz naród uratuje zdrowa, budująca na Bogu i Ewangelii katolicka rodzina. Kardynał Wyszyński wzywa nas do wyzbycia się lęku przed przyszłością – mówił metropolita częstochowski. Zachęcał do odważnego świadectwa wiary, by odwrócić kłamstwo, gdziekolwiek ono jest, zaczynając od nas samych, od wspólnot rodzinnych, grup społecznych i całego świata mediów, które mają służyć prawdzie. Mówił też, że „trzeba odwrócić kłamstwo i zacząć oddychać powietrzem prawdy”.

Proboszcz parafii ks. Andrzej Jędrzejewski w trakcie uroczystości przypomniał, że 3 sierpnia jest dniem urodzin i święceń kapłańskich bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Poinformował również, że od nowego roku kościelnego, zgodnie z dekretem ks. biskupa Marka Solarczyka, odpust parafialny będzie obchodzony w święto patrona parafii, czyli św. Szczepana 26 grudnia, zaś odpust sanktuaryjny we wspomnienie liturgiczne bł. kard. Stefana Wyszyńskiego 28 maja.

W koncelebrze uczestniczyli m.in. kanclerz biskupiej kurii ks. Marek Fituch i rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu ks. Marek Adamczyk. W czasie Mszy świętej wierni modlili się w intencji biskupa Piotra Turzyńskiego, który – jak mówił ks. Jędrzejewski – przeszedł poważną operację.

Od kilkunastu lat w kościele powiększa się panteon polskich świętych i błogosławionych. W prezbiterium umieszczane są relikwie, które są kolejnym nawiązaniem do tego, że kościół jest pomnikiem Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, stąd idea stworzenia „Ołtarza Ojczyzny”. W centralnej części prezbiterium znajduje się tabernakulum wykonane z brązu i mosiądzu, z krzyżem z czarnego dębu, pochodzącego sprzed ponad 2 tys. lat. Wokół tabernakulum rozmieszczono prostokątne, złocone szkatułki z relikwiarzami, przygotowanymi na relikwie polskich świętych błogosławionych.

Każdego 28 dnia miesiąca w kościele odbywają się comiesięczne spotkania modlitewne w intencji duchowych owoców beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Został również wybudowany ołtarz poświęcony Prymasowi Tysiąclecia.