Odpust parafialny

3 sierpnia w 1083 r. papież Grzegorz VII zezwolił na uroczyste „podniesienie” relikwii św.Stefana, patrona naszej parafii, co równało się wówczas kanonizacji.
Dokładnie 110 lat temu,
3 sierpnia przyszedł na świat Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia, którego pomnikiem jest nasz Kościół.
3 sierpnia 1924 r. Stefan Wyszyński przyjął święcenia kapłańskie.
Te rocznice wyznaczyły dzień 3 sierpnia na naszą główną parafialną uroczystość.
W tym roku kazania odpustowe poświęcone osobie i nauczaniu wielkiego Prymasa, głosił o. Paweł Mąkosa ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich. Głównej Mszy św. odpustowej o godz. 18 przewodniczył ks. Dziekan kan. Marian Ślusarczyk.
Przyzywaliśmy orędownictwa św. Stefana i prosiliśmy Boga o łaski dla całej parafii. Zanosiliśmy modlitwę o beatyfikację Sługi Bożego ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
Modliliśmy się także za noszącego imię naszego patrona ks. Biskupa Stefana Siczka, który miał przewodniczyć dzisiejszym uroczystościom, ale od poniedziałku przebywa w szpitalu. Prosiliśmy Boga o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla obchodzącego złoty jubileusz kapłaństwa ks. Biskupa.