Poświęcenie witraży z tajemnicami Różańca św. – 3.10.2022

3 października, na progu miesiąca rózańcowego, ks. bp Piotr Turzyński poświęcił witraże, przedstawiające 20 tajemnic różańcowych oraz witraż z MB Fatimską. Autorem projektu i wykonawcą 21 witrazy jest p. Marta Wdowska-Palus. Zamontowanie witraży zamknęło kolejny etap budowania i upiększania naszej świątyni. Ich poświęcenie było aktem religijnym, przez które witraże zostały oddane na chwałę Bożą i dla duchowego pożytku wiernych. Ks. Biskup w homilii podkreślił, że to piękne artystyczne dzieło wpisuje się w charakterystyczne dla chrześcijaństwa, od samego jego początku, wyrażanie prawd biblijnych i teologicznych językiem kultury i sztuki. Witraże będą wszystkim, wchodzącym do tej świątyni, w piękny sposób przypominać zbawcze tajemnice, o których mówi Ewangelia i chrześcijańska Tradycja a które rozważamy w Różańcu św. Niech będą też zachętą do odmawiania tej wspaniałej różańcowej modlitwy – zachęcał Biskup Piotr. Homilię zakończył „małą teologią witraża”: trzeba, aby tak, jak światło, przechodząc przez witraż, ukazuje piękno przedstawionej treści, tak przez nas przeświecała łaska Boża, ukazując piękno wiary i chrześcijańskiego życia.
Na koniec Mszy św. ks. proboszcz podziękował wszystkim wykonawcom i fundatorom witraży, za których sprawowana była ta Msza św., biskupowi Piotrowi za przewodniczenie Eucharystii, homilię i poświęcenie witraży, Ks. Kanclerzowi Markowi Fituchowi i wszystkim obecnym za wspólną modlitwę. Ad maiorem Dei gloriam.
Za zdjęcia dziękujemy Panu Krzysztofowi Rachalskiemu.