Pożegnanie i podziękowanie dla ks. Łukasza

W poniedziałek 24.06. ks. biskup Henryk Tomasik, dziękując za 2 lata pracy duszpasterskiej w naszej parafii ks. Łukaszowi Białasowi, odwołał go ze stanowiska tutejszego wikariusza, mianując jednocześnie wikariuszem parafii św. Barbary w Krasnej k. Końskich.
Na wszystkich niedzielnych Mszach św. wyraziliśmy wdzięczność ks. Łukaszowi za dwa lata gorliwej posługi. Szczególnie wzruszające było pożegnanie na Mszy św. o 10, gdy szczere słowa wdzięczności przedstawicieli parafii i naszych licznych grup duszpasterskich były zarazem świadectwem, jak wiele pracy i serca zostawił wśród nas ks. Łukasz. Pozostanie w naszej pamięci m.in. jako katecheta w PSP nr 20, przewodnik grupy 12b Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, opiekun oazy, scholi dziecięcej i młodzieżowej, w pierwszym roku także ministrantów i Zawiszaków. Również młodzież, która w minionych dwóch latach przyjęła sakrament bierzmowania, wspominać będzie ks. Łukasza jako wymagającego ale oddanego jej kapłana. Duszpasterską gorliwość łączył ks. Łukasz z radością, pogodą ducha, entuzjazmem. Widoczna też była bardzo dobra współpraca w gronie księży, za którą także dziś ze wzruszeniem dziękował ks. proboszcz. Mamy nadzieję, że nie tylko na Idalinie zostaną ślady pięknej pracy ks. Łukasza, ale i w jego sercu na trwałe zapisze się dobre wspomnienie naszej parafii. Ks. Łukaszowi obiecujemy nie tylko pamięć, ale przede wszystkim naszą modlitwę i życzymy pięknych owoców w nowym miejscu posługi duszpasterskiej.