Przyrzeczenie harcerskie Zawiszaków

Na uroczystym apelu, swoje przyrzeczenia złożyli druhowie Michał Pawelec z zastępu Orzeł i Adam Dąbrowski z Salamandry. W myśl roty przyrzeczenia harcerskiego 'Na mój honor, z łaską Bożą, przyrzekam: całym życiem służyć Bogu, Kościołowi, mojej ojczyźnie i Europie, nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim i przestrzegać Prawa Harcerskiego’ stali się pełnoprawnymi skautami, otrzymując „bilet wstępu” do wielkiej rodziny Skautów Europy.
Zobowiązanie to jest kolejnym etapem w rozwoju życia młodego człowieka. Od tej chwili przyjmuje on ideały harcerskie, jako własną drogę do osobistego rozwoju. Żyje prawem harcerskim nie tylko na zbiórkach, ale przede wszystkim w każdy dzień, zarówno w szkole, domu, jak i podczas czasu wolnego.
Jako symbol złożenia Przyrzeczenia, skaut nosi na berecie otrzymany podczas ceremonii krzyż harcerski, uprzednio poświęcony przez księdza.
info: Dominik Dudek HO, Drużynowy 7 Drużyny Radomskiej św. Marcina z Tours.