Rekolekcje dla dzieci 17-19.02.2016

Ks. Karol Kostecki, którego prymicyjną Mszę św. przeżywaliśmy niecały rok temu, przyjechał do rodzinnej parafii by poprowadzić rekolekcje dla swoich najmłodszych ziomków. Dzieci na samym początku usłyszały najważniejszego news’a w życiu: KOCHAM CIĘ – BÓG. Świadomość bycia kochanym jest dla każdego z nas bardzo ważna. Ks. Karol na przykładzie przypowieści o miłosiernym ojcu pokazał dzieciom, że Pan Bóg kocha człowieka bezwarunkowo, tak po prostu. Problemem jest jednak to, jak na tę miłość odpowiedzieć? To było tematem drugiego dnia rekolekcji. Dzieci dowiedziały się, że najlepszym sposobem odpowiedzenia na miłość Pana Boga jest przebywanie i rozmowa z NIM. O tym, jak najlepiej rozmawiać z Panem Bogiem, naucza papież Franciszek, który proponuje MODLITWĘ 5 PALCÓW.  Tematem wieczornego spotkania była Eucharystia jako najpiękniejszy sposób spotkania z Panem Bogiem. Dzieci obejrzały krótki fragment filmu o pierwszych chrześcijanach, dla których Msza święta była najważniejszym momentem w życiu. Słuchając przypowieści o zaproszonych na ucztę, dzieci zostały zaproszone przez samego Pana Jezusa do uczestnictwa w Uczcie Eucharystycznej oraz upiększaniu liturgii poprzez śpiew w scholi oraz służbę ministrancką. Następnego dnia od rana dzieci szły za Panem Jezusem jego Krzyżową Drogą, wyznając Mu swoją miłość słowami: PANIE TY WSZYSTKO WIESZ – TY WIESZ, ŻE CIĘ KOCHAM.  Dla starszych dzieci był również czas spotkania się z Panem Jezusem w sakramencie pokuty. Msza święta o godzinie 15 oraz ostatnia nauka rekolekcyjna mówiła, że na Eucharystię przychodzimy, by kochać Pana Jezusa, ale wychodząc z niej, idziemy kochać drugiego człowieka. Ksiądz Karol wyjaśnił nam, że Pana Boga możemy kochać również w drugim człowieku. W zrozumieniu tego pomogła przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Tą Eucharystią zakończyliśmy tegoroczne rekolekcje.

A oto co o rekolekcjach powiedziała Julia Żuchowska z kl. IV.:
Na rekolekcje przychodziłam coddziennie.W środę rekolekcje  rozpoczynały się  Mszą św. dla wszystkich  dzieci, młodszych i starszych. Tego dnia przed wejściem do świątyni wpisywaliśmy  swoje imię na   dłoniach wykonanych z papieru. Rozmawialiśmy o rozpoczęciu rekolekcji, ksiądz Karol  opowiadał rożne historie z życia Pana Jezusa, zadawał pytania. W czwartek rekolekcje mieliśmy  o godz 9 .00 (młodsze dzieci o 11)  i o 15.00. Rano Ks.Karol  przypomniał nam  przypowieśc o synu marnotrawnym natomiast  po południu Mszą św.z udziałem scholi Soli Deo zakończyliśmy  czwartkowe spotkania rekolekcyjne.  W ostatni dzień, w piątek, rozmawialiśmy o rekolekcjach i  o ich zakoczeniu. Słuchaliśmy opowieści z wielkim zainteresowaniem, ponieważ ksiądz bardzo dokładnie i ciekawie opowiadał; był to też dzień spowiedzi.  Na rekolekcje przychodziło bardzo dużo dzieci, cały kościół był zapełniony. Wiele dobrego i cennego wyniosłam z tegorocznych r ekolekcji. Podobały mi się opowieści ks.Karola, śpiew nas scholanek , oraz niesamowity klimat jaki wśród nas panował .